Finn ditt iCare-prosjekt!

Her finner du de prosjektene som til enhver tid trenger finansiering.

Norges Blindeforbund har 15 prosjekter i 9 land i Afrika og Asia. I tillegg støtter Blindeforbundet Den afrikanske og Den asiatiske blindeunion. Mange bedrifter ønsker å støtte og følge sitt eget  prosjekt gjennom å finansiere hele eller deler av konkrete tiltak som skal gjennomføres i de landene vi arbeider.

ja
nei
ja
Innhold