Aisha får et nytt liv

Aisha fikk tilbake synet og kan fortsette å gå på skolen

En enkel operasjon ga Aisha synet tilbake

Vi møtte Aisha hjemme i landsbyen Ghorahi i Nepal. Aisha hadde i løpet av de to siste årene blitt blind på begge øynene og kunne ikke lenger følge undervisningen på skolen.

I Nepal er skolegang og utdanning et absolutt behov for å kunne leve et liv utenfor fattigdom. Jenter uten skolegang er spesielt utsatt og tusener av jenter fra Nepal havner som slavearbeidere i India. Her lever de et liv under de verst tenkelige forhold. Vi bragte Aisha til et av våre øyesykehus i Nepal.

Aisha er en av de mange som har blitt operert på et av våre øyesykehus. Følg henne fra hun reiser fra Ghorahi til hun smilende kan forlate sykehuset.

Ditt bidrag gjør en forskjell

Din støtte gir oss mulighet til å hjelpe flere. I land med svake sosiale ordninger kan en enkel øyeoperasjon forhindre et liv i ekstrem fattigdom.

Se hvordan du kan bidra