Ditt bidrag gjør en forskjell

Din støtte gir oss mulighet til å hjelpe flere. I land med svake sosiale ordninger kan en enkel øyeoperasjon forhindre et liv i ekstrem fattigdom.

nei
ja
nei
Lenkeknapp
https://butikk.blindeforbundet.no/
Se hvordan du kan bidra
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja