Blinde kan få synet tilbake - dette er iCare

En enkel operasjon kan være nok

Visste du at 80% av alle som er blinde i verden ikke behøver å være det?

I fattige land mister mange synet i ung alder på grunn av grå stær. Denne øyesykdommen forbindes ofte med høy alder, men barn kan være født med grå stær. Ved hjelp av en enkel øyeoperasjon, som er over på få minutter, kan mange av disse få synet tilbake. Gjennom iCare bidrar Norges Blindeforbund til å utrydde unødvendig blindhet i verden.

Blindeforbundet driver prosjekter i flere land i Afrika og Asia, og ved hjelp av våre partnere og givere, har vi til nå gitt synet tilbake til mer enn 200 000 mennesker. Norges Blindeforbund legger vekt på å planlegge og å drive øyehelseprosjekter i nært samarbeid med sentrale og lokale helsemyndigheter.

Hva er grå stær?

Mer enn halvparten av de som er blinde i verden, har grå stær. Det betyr at over 30 millioner mennesker kan behandles gjennom en enkel og billig operasjon.

Grå stær oppstår når øyelinsen blir stiv, ugjennomsiktig og gulaktig. Lyset slipper ikke godt nok i gjennom og synsproblemer oppstår. Grå stær gjør sjeldent vondt og er som regel en helt normal forandring av synet på grunn av alder. Man kan imidlertid være født med grå stær og tilstanden kan oppstå som følge av skade mot øyet.

Når man får grå stær, blir man av og til mer nærsynt og trenger derfor ikke lesebriller. Senere kan synet bli mer tåkete. Det blir krevende for øynene å tilpasse seg sterkt sollys og dermed vanskeligere å se ute enn inne, spesielt i sterkt solskinn. Blendingsproblemer i motgående trafikk er også vanlig. Man kan også få dobbeltsyn.

Les mer om grå stær

Ikke alle kan få synet tilbake

I den grad det er mulig, ønsker Norges Blindeforbund at organisasjonsbygging, øyehelse, rehabilitering og utdanning kombineres i alle bistandsprosjekter. Samarbeid med landets myndigheter tillegges alltid stor vekt. 

Norges Blindeforbund er involvert i 18 prosjekter i 8 forskjellige land. I tillegg støttes to overnasjonale blindeorganisasjoner i Afrika og i Asia.

Les mer om Norges Blindeforbunds internasjonale arbeid

Dette er noen av menneskene som har fått synet tilbake

 • Virjana Pun

  fra Rolla

 • Kamala Oli

  fra Dhanauri Dang

 • Buddhi Ram Chaudhary

  fra Dang i Nepal

 • Tilshari K.C

  fra Dang i Nepal

 • Indra Bahadur Basnet

  fra Tulsipur i Nepal

 • Homkali Buddhathoki

  fra Dang i Nepal