test

Antall operasjoner utført
Til sammen har <strong>{sum}</strong> mennesker fått synet tilbake siden iCare startet i 2012
År
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antall operasjoner
15179 16023 17333 17365 17010 16100 17800 14702 9537
bar
rgba(253,195,0,1)