Stormberg med stort engasjement for iCare

Stormberg har inngått et treårig samarbeid med Norges Blindeforbund om et iCare-engasjement som vil slå ut i full blomst i 2016.

www.stormberg.com