Nyheter

Klagen fra Veiviseren avvist

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har avvist anken fra Hundeskolen Veiviseren AS. Skolens tilbud på produksjon av førerhunder fra 2016 ble avvist av Arbeids og velferdsetaten (Nav) fordi tilbudet ikke var innlevert i lukket forsendelse.

Tilrettelegging for valgdeltagelse

I Norge lever vi med demokrati. Din innflytelse er avgjørende for å opprettholde demokratiet. Når nå kommune- og fylkestingsvalget står for dør, skal du ikke nøle med å bruke stemmeretten din. Gå til valgurnen mandag 14. september.

Ny assisterende generalsekretær

Sentralstyret i Blindeforbundet samlet til møte ved Evenes syn- og mestringssenter, ansatte tirsdag 18. august Karsten Aak som assisterende generalsekretær.

Flere nyhetssaker