Blinde og svaksynte finner ikke bussen

Hvor vanskelig kan det være å annonsere hvilken buss som kommer?

Vi har i dag et busstilbud som ikke er tilpasset blinde og svaksynte

Det er synd, for en undersøkelse viser at 3 av 4 synshemmede ville brukt kollektivtransport oftere dersom det var bedre tilrettelagt. I den nye undersøkelsen, som er utført av Ipsos på oppdrag for Norges Blindeforbund, går det frem at nesten 2 av 3 synshemmede oppgir at de kvier seg for eller aldri bruker kollektivtransport alene. Det å finne riktig buss, er den største utfordringen. Mer enn 80 prosent forteller at de synes det er vanskelig å finne riktig buss. 3 av 5 sliter med å stoppe bussen når den kommer. Ipsos-tallene viser også at 7 av 10 synes det er vanskelig å komme seg av på riktig holdeplass.

Vi har laget en film som viser at det ikke alltid er like greit å finne riktig buss. Trykk på avspillerknappen for å se filmen. Denne versjonen er synstolket.
Her kan du se samme film, uten synstolkning.

Synshemmedes aksjonsuke

Filmen og undersøkelsen er laget i forbindelse med synshemmedes aksjonsuke, som Norges Blindeforbund gjennomfører hvert år for å sette fokus på saker som er viktige for blinde og svaksynte. I år er fokuset på transport, mobilitet og synlighet i trafikken – og spesielt på utfordringer med å finne riktig buss.

Løsningene finnes

Vi i Blindeforbundet mener at annonsering av hvilken buss som kommer til holdeplassen, for eksempel kan gjøres ved at bussen, når den stopper, har utvendige høyttalere som annonserer nummer og/eller navn på bussen. Problemet med å identifisere riktig buss, er særlig stort på holdeplasser der mange busser stopper. Holdeplassannonsering inne på bussen har de fleste busser opplegg for. Men systemet må brukes! 

Vonde følelser

Inntil løsningene er på plass kan vi bare håpe på en bedre fremtid, for busshverdagen oppleves i dag ofte som vond og vanskelig. Tallene fra Ipsos viser at liten bruk av kollektivtrafikk skaper stor avhengighet av andre, og at det innskrenker sosiale muligheter. Av de som kvier seg for eller aldri tar bussen alene, oppgir nesten 7 av 10 at de blir sittende mer hjemme enn de ønsker. Mange føler at de er en belastning for andre.

Det er ikke sånn vi skal ha det i samfunnet vårt. Det er ubehagelig å måtte spørre andre om hjelp så ofte. Undersøkelsen viser at 55 prosent må be om hjelp ved mer enn halvparten av bussreisene. Å ta bussen handler ikke bare om å komme seg fra a til b; det handler om retten til å delta i samfunnet, pleie kontakt med familie og venner, dra på jobb – som alle andre.

Løsningene er der; det gjelder bare å se mulighetene. Ikke la oss som er blinde eller svaksynte stå igjen på bussholdeplassen. Ta oss heller med på reisen – som alle andre.

Slik kan flest mulig bruke bussen: