Vi har i dag et busstilbud som ikke er tilpasset blinde og svaksynte

Det er synd, for en undersøkelse viser at 3 av 4 synshemmede ville brukt kollektivtransport oftere dersom det var bedre tilrettelagt. I den nye undersøkelsen, som er utført av Ipsos på oppdrag for Norges Blindeforbund, går det frem at nesten 2 av 3 synshemmede oppgir at de kvier seg for eller aldri bruker kollektivtransport alene. Det å finne riktig buss, er den største utfordringen. Mer enn 80 prosent forteller at de synes det er vanskelig å finne riktig buss. 3 av 5 sliter med å stoppe bussen når den kommer. Ipsos-tallene viser også at 7 av 10 synes det er vanskelig å komme seg av på riktig holdeplass.

nei
Intet bilde
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja