Kommunen må på banen

Steget over til smarttelefonen oppleves som lang og utfordrende for mange synshemmede. Men med opplæring vil mange fler få en helt ny hverdag med å bruke smartteknologi.

– Nå er det viktig at kommunene tar det ansvaret de har. I dag er det ikke gode nok rutiner for å fange opp dem som har behov for hjelp, sier Sverre Fulglerud i Norges Blindeforbund.

Ta ansvar!

I gruppen 60 til 80 år svarer hele 54 prosent at de ikke har smarttelefon. Derfor er det nå viktig at norske kommuner gir tilbud til blinde og svaksynte om opplæring i bruk av smartteknologi, slik at de som har dette får mer kompetanse og de som ikke har kan skaffe seg smartteknologi.

– Den digitale hverdagen har kommet for å bli. Det er på tide å inkludere oss som ser dårlig, så også vi kan få fullt utbytte av det fantastiske hjelpemiddelet som smarttelefonen er.

nei
Mobiltelefonen kan brukes til mye, her med appen Tap Tap See, en tjeneste som kan identifisere gjenstander.
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja