Kommunens ansvar

En ny undersøkelse viser at svaksynte og blinde har store problemer med å bruke smarttelefoner. Resultatet er at de blir stående på utsiden av samfunnet.

Kommunenes ansvar for opplæring av synshemmede i smartteknologi

  • Kommunen må sørge for at synshemmede som oppholder seg i kommunen får den opplæringen de trenger, slik at de har god nok kompetanse til å nyttiggjøre seg av smartteknologi.
  • Kommunen må ha eller skaffe seg den nødvendige kompetansen slik at de kan gi opplæring innen smartteknologi til synshemmede.
  • Kommunene kan gjennomføre kurs for sine ansatte gjennom Statped i hvordan gi opplæring i bruk av smartteknologi for synshemmede. 
  • Kommunen kan inngå avtaler med private aktører med riktig kompetanse for opplæringen av synshemmede i bruk av smartteknologi.
  • Kommunen må aktivt informere synshemmede om opplæringstilbudet.
  • Kommunen bør gjennomføre en kartlegging av behovet, for å skaffe seg oversikt over behovet i kommunen.
  • Kommunen må bistå synshemmede i utfylling av søknad om opplæring.

Ansvaret for nødvendig opplæring ligger hos kommunene, fastslår Blindeforbundet.