Smarttelefon gir et mer aktivt liv

En fersk undersøkelse viser at 62 prosent av synshemmede smarttelefonbrukere får et mer aktivt liv gjennom smarttelefonen. Det er positivt, og Blindeforbundet har stor etterspørsel etter kurs og opplæring i teknologien. Og det er derfor vi har satt det på dagsorden i årets aksjonsuke.

nei
Intet bilde
Mobiltelefon som ligger på et bord. På skjermen vises oppgjør gjort med appen Vipps.
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja