Valg 2017

Trenger din kommune materiell for å tilrettelegge valglokalene for synshemmede? Og er du synshemmet, så finner du også info her om stemmesedler i punktskrift.


Bilde av valgseddel som legges i en valgurne.

Informasjon om valgmateriell til kommunene

11. september er det stortingsvalg i Norge. Tidligere undersøkelser har vist at nesten halvparten av sterkt svaksynte og blinde sier at valget ikke har vært gjennomført som hemmelig siden man har måtte få hjelp for å få stemt.

Det krav om at alle valglokaler skal ha minst et stemmeavlukke som er merket med punktskrift og storskrift. Ved stemmesedlene for hvert parti skal partiets navn stå i punktskrift og storskrift.

Vårt trykkeri kan lage det din kommune trenger for å merke valgavlukkene riktig. Ta kontakt på , eller telefon 55 54 69 10  

Bilde av punktskriftinformasjon om valget 2017

Informasjon til deg som skal stemme

I år er det også utformet stemmesedler i punktskrift for forhåndsstemming. Her står alle partiers navn oppført. Etter hvert parti er det en liten ramme der du krysser av ved det partiet du ønsker å gi din stemme.

Disse forhåndsstemmene kan også brukes på selve valgdagen og det jobbes med å få disse stemmesedlene ut til alle valglokaler. I tillegg er det trykket en veileder i punktskrift som det også er et mål at skal finnes i valglokalene og der man forhåndsstemmer.