Informasjon om valgmateriell til kommunene

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge Tidligere undersøkelser har vist at nesten halvparten av blinde og sterkt svaksynte sier at valget ikke har vært gjennomført som hemmelig, siden de har trengt hjelp for å få avgitt sin stemme.

Det er krav om at alle valglokaler skal ha minst et stemmeavlukke som er merket med punktskrift og storskrift. Ved stemmesedlene for hvert parti skal partiets navn stå i punktskrift og storskrift.

Vårt trykkeri kan lage det din kommune trenger for å merke alt valgamateriell riktig. Ta kontakt på , eller telefon 55 54 69 10  

nei
Bilde av valgseddel som legges i en valgurne.
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja