Ta på Munchs bilder

Hvordan kan noen som ikke ser, vite hvordan Skrik ser ut? Mye visuell kunst er umulig å oppleve for mennesker med kraftig nedsatt synsevne. Men behøver det virkelig å være slik? 

Svaret er nei. Det finnes mange måter å «se» kunst på. Nå kan museumsansatte bli kurset i hvordan de kan gi synshemmede muligheten til å oppleve kunst gjennom synstolkning og/eller berøring av kunst og kulturgjenstander.

I andre land er det helt vanlig å ha egne omvisninger tilrettelagt for synshemmede, sier Kari Anne Flaa, rådgiver i interessepolitisk avdeling i Blindeforbundet. I september ble det derfor holdt kurs hvor ansatte på museum kunne lære hvordan de kan legge opp og formidle en utstilling for synshemmede.

De som skal lede kurset er det engelske firmaet VocalEyes, som tilbyr tolkning av både teater, dans og show, samt opplæring av museumsansatte. Så får vi se da, når den første synstolkende museumsansatte er på plass. Dette blir spennende. 

nei
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja