Katt og hund

Katten Pikachu og Ask trenger tid til å bli kjent med hverandre. Her er det god avstand mellom dem på stuegulvet hjemme hos karianne. Pikachu nistirrer på Ask, som kledelig ser en annen vei.

Katten Pikachu og Ask trenger tid til å bli kjent med hverandre. Her er det god avstand mellom dem på stuegulvet hjemme hos karianne. Pikachu nistirrer på Ask, som kledelig ser en annen vei.