react container Uke 46 Protokoll nr. 9 og rapporter