react container Episode 12 - når synet forsvinner bit for bit