react container Episode 8 - Å akseptere sin synshemming