Møte i Veggli

Nyhetssak fra 18. mars 2016

Kongsberg og omegn lokallag hadde møte i Veggli onsdag 16. mars.

20 deltagere hadde møtt frem og fikk høre om kursene til Norges Blindeforbund av Nan Snarheim.