Ny kontorsekretær

Nyhetssak fra 12. oktober 2016

I dag startet Christine Stryken sitt engasjement på fylkeskontoret.

Christine i full sving

Hun skal jobbe en dag i uken, fortrinnsvis onsdag.
Hovedoppgaver blir regnskap / økonomi.