Ringerike - årsmøte og hyggesamvær

Nyhetssak fra 29. februar 2016

Årsmøtet ble avholdt 25. februar på Benterudstua med påfølgende hyggelig samvær.

Bildet er fra hyggesamværet

Etter det formelle årsmøtet ble det tid for noe godt å spise, sang og allsang.
Livlig prat rundt bordene vitnet om en fin kveld med loddsalg og påfølgende trekning.