Lesegruppen på Dankert Krohn Seniorsenter, Bergen

Dette er et uformelt fellesskap der vi møtes og leser aktuelle tekster, aviser og liknende i tillegg til sosialt samvær.

Annenhver tirsdag fra kl. 11 til 13 er det samling på Dankert Krohn Seniorsenter, Kong Oscarsgt. 54. . Lesegruppen er åpen for alle.

Kontaktperson: Randi Brustad telefon 55 23 15 67