Styret i Oppland fylkeslag

Fylkeslagsstyret 2014/2015

Leder:

Reidun Skjelkvåle Aaboen, Skjåk, 
tlf. 473 03 034,  raaboe@frisurf.no                       

Nestleder:

Sven Terje Garmo, Lom
tlf. 901 73 812, stg@blindeforbundet.no

Styremedlem:

Johnny Libakken, Lillehammer, 
tlf. 909 72 621, libakken@online.no

Styremedlem:

Runa Kjøren Damgaard, Hunndalen, 
tlf. 476 44 360, maurtua22@hotmail.com

Styremedlem:

Anne Mari M. Olsen, Vinstra
tlf. 913 26 458, annemariolsen@yahoo.com

1. varamedlem:

Kate Kvilhaug, Vaset, 

tlf. 954 34 291, kathekvi@online.no

2. varamedlem:

Aase K. Gilleberg, Fåvang
tlf. 977 30 460, aase.kristine.g@gmail.com

Sekretær:

Daglig leder: Berit Moe, Skreia

tlf. 959 17 949, Berit.Moe@blindeforbundet.no