Nettbrett og smarttelefon

Praktisk informasjon

  30. november kl. 11:30–14:00

Fylke: Sør-Trøndelag
Hvem er tilbudet for: Medlemmer
Sted: Møterommet i Idungården
Pris: Gratis
Kontakt:
Arild Ræder Norberg
E-post sor.trondelag@blindeforbundet.no

Beskrivelse

Vi fortsetter med våre jevnlige møter for utveksling av erfaringer og tips.