Klubber og lag i Vestfold - med møtedatoer

Klubbene tilbyr sine medlemmer møter med ulike temaer, sosialt nettverk med god hverdagsrehabilitering.

Klubber i Vestfold:

  • Onsdagsklubb i Tønsberg   klubbleder: Tove Kværnø 98 65 03 61
  • Onsdagsklubb i Sandefjord  klubbleder: Anne-Lise Solberg 94 79 75 27
  • Onsdagsklubb i Larvik  klubbleder: Tove Karlsen 97 14 03 39, Tove Eriksen 94 40 87 99
  • Onsdagsklubb i Sande klubbleder:  Ingri Lie tlf: 91 84 19 21
  • Iris – Midt i livet gruppe  klubbleder: Terje Halmrast 91 17 32 38

Møtested Onsdagsklubber: Fylkeslagets lokaler, Baglergt. 3, Tønsberg, Stockflethsgate 26, Sandefjord, Bøkeskogen Eldresenter Larvik, Sandetun i Sande.

Møtested Iris: Fylkeslagets lokaler

Datoer for 2016:

Januar:

Onsdagsklubben i Sande:13. og 27.

Onsdagsklubbene i: Larvik, Sandefjord og Tønsberg: 20.

IRIS: 21

Februar:

Onsdagsklubben i Sande: 10. og 24.

Onsdagsklubbene i: Larvik, Sandefjord og Tønsberg: 3. og 17.

Iris: 18.

Mars:

Onsdagsklubben i Sande: 9.

Onsdagsklubbene i: Larvik, Sandefjord og Tønsberg: 2. 16. og 30.

IRIS 17.

April:

Onsdagsklubbene i: Larvik, Sandefjord og Tønsberg 13 og 27.

IRIS 27.

Mai:

Onsdagsklubbene i: Larvik, Sandefjord og Tønsberg 11. og 25

Juni:

Felles Sommeravslutning onsdagsklubbene. 8.