Velkommen til nye nettsider for blindeforbundet!

Nyhetssak fra 02. september 2015

Organiseringen på nettsidene er litt annerledes enn på de gamle.

Dessverre vil du ikke finne tidligere lydaviser her, annet enn de fire siste.