Johora - sitat

Jeg kommer alltid til å huske Johoras smil - fordi hun er et levende eksempel på at du og jeg kan få vidunderlige ting til å skje.
Sven Castberg
Ingen fil