Nyhetsbrev - foreldregruppa

Her finner du det siste nyhetsbrevet som er sendt ut til foreldregruppa i Norges Blindeforbund.

Meld deg på nyhetsbrevet

Nyhetsbrev juni 2017

Invitasjon til foreldrekurs 2017

Det er med glede vi inviterer til nytt foreldrekurs i regi av Norges Blindeforbund. Vi ønsker velkommen foreldre / foresatte til barn og unge med synshemming og foreldre som selv er synshemmet. Både nye og gamle medlemmer er velkomne til kurs, hvor vi tar oss en ”pust i bakken” og lar oss inspirere av kjente og ukjente foredragsholdere som snakker om ulike temaer knytte til vår hverdag.

Foreldrekurset går av stabelen helgen 27 - 29. oktober 2017, på Hurdal syn- og mestringssenter. Vi håper at kurset vil bidra til læring, erfaringsutveksling og sosialt samvær.

Påmeldingsfrist: 15. september 2017

Påmeldingsskjema sendes på mail til far@blindeforbundet.no eller per post til Norges Blindeforbund v/Farah Ramadan, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. Påmeldingsskjemaet og program kan lastes ned her.

Bekreftelse
Etter påmeldingsfristens utløp sender vi ut informasjon på om du har fått plass eller ikke.

Kursavgift
For medlemmer: kr 2400 for dobbeltrom / kr 1600 for enkeltrom. For ikke-medlemmer: kr 3000 for dobbeltrom/ kr 2000 for enkeltrom. Ønsker du / dere å bli medlem av Norges Blindeforbund kan dere ta kontakt med vårt medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 eller sende en e-post til medlem@blindeforbundet.no. Påmelding er bindende. Egenandeler vil kun bli refundert ved sykdom som dokumenteres med legeattest.

Ankomst / avreise
Det blir satt opp gratis buss mellom Gardermoen og Hurdal med avreise kl. 12:00. Kostnader til annen transport mellom Gardermoen og Hurdal dekkes ikke. Avgang fra Hurdal på søndag er kl. 13.30. Andre ankomst-/avreisetider må meldes kurskomiteen.

Transport
Billetter bestilles av den enkelte. For mer informasjon, se påmeldingsskjema For å få plass til flest mulig deltakere, er det viktig å holde transportkostnadene på et minimum. En del må selvfølgelig bruke fly, men ellers håper vi så mange som mulig kan bruke andre transportmidler. Må dere endre allerede bestilte billetter, må dette avklares med kurskomiteen først.  Blindeforbundet dekker ikke reiseutgifter for de som ikke er medlem av Norges Blindeforbund. Drosje og utgifter til parkeringshus refunderes kun i tilfeller hvor dette er avtalt med kurskomiteen på forhånd. Alle reiseutgifter må dokumenteres. Bruk av egen bil godtgjøres med kr 4,10,- per km.

Annet
Kurset er beregnet på foreldre/foresatte og det er derfor ikke anledning til å ta med barn. Unntaket er spedbarn. Er det noe du lurer på, så kontakt oss: Sissel Sørensen Bye på e-post sissbye@online.no eller tlf. 99 26 75 71. Farah Ramadan på e-post far@blibndefobundet.no eller tlf. 23 21 50 00. Les mer om Hurdal syn- og mestringssenter her: https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/syn-og-mestringssentrene/hurdal-syn-og-mestringssenter

Velkommen!

Hilsen oss i kurskomiteen Sissel Sørensen Bye, Frida Maria Natland, Isabel Engan, Stig Wien og Farah Ramadan.

Invitasjon til ekkolokasjonskurs

Hei alle medlemmer i NBfU!  

I august får vi besøk av verdens mest kjente ekspert på ekkolokalisering, Daniel Kish fra World Access For The Blind. Han vil holde et kurs for oss i hvordan man selv kan bruke ekkolokalisering gjennom teori og praktiske øvelser. Når man ikke har kurs i ekkolokalisering, så vil man få opplæring i bruk av teknologi og mobilitetsøvelser tilpasset sitt nivå. Selve opplæringen i ekkolokalisering vil foregå både teoretisk med foredrag men også med praktiske øvelser i mindre, tilpassede grupper.

Dette er helgen for deg som er vil lære mer om ekkolokalisering. Både hvordan man bruker det for å bedre sine navigasjonsferdigheter og de som bare er generelt interessert i teamet. Kursspråket vil være engelsk, men vi stiller med personer som kan hjelpe til å oversette under de praktiske øvelsene for de som ønsker det. Foredragene vil kun foregå på engelsk. Kish har lang erfaring i å undervise i temaet ekkolokalisering for deltagere hvor engelsk ikke er morsmål.  

Hele kurset vil være på Hurdal syns- og mestringssenter og program vil sendes til alle deltagere i god tid før arrangementet.

Dato:  18. – 20.  august 2017
Sted: Hurdal syns-og mestringssenter

Pris: 600 kroner for medlemmer i NBfU
Påmeldingsfrist: 20. juni 2017
Påmelding til: kontoret@nbfu.no
Arrangør: NBfU  

Informasjon om Daniel Kish

 • President World Access For the Blind
 • Master i Developmental Psychology
 • Master i Special Education
 • Certified Specialist in Orientation and Mobility

 

Verdenskjent foreleser på temaet Daniel Kish beskriver selv workshopen på følgende måte:  
Our workshops are immersive, fun, hands-on, experiential events involving blind student assistants with observation and application of a range of perceptual strategies of self-direction in different environments throughout the community. We provide and demonstrate a comprehensive overview of using perception-based, achievement – oriented methodology to naturally foster the development of self-direction, including perception, intentional discovery, mutual social engagement, and psycho-emotional processes.  

Principals of perception-based instruction focus on audition, taction, and mutual social engagement. Properly supported, the self-direction systems in the brain of someone with little or no eyesight can adapt naturally to dynamically process and comprehend non-visual information and concepts.  

We discuss the critically supportive impact of early childhood perception-based training (including infants and toddlers), such as cane training, FlashSonar™, and mutual social engagement, as well as the disruptive impact of passively-imposed methods of guidance and external direction.  

FlashSonar™ is an advanced perceptual ability to image the surrounding environment in functional detail by strategically using discrete sonar signals, such as a quiet tongue click. It appears to be most inspiring and motivating in its utility for imaging complex relationships and details from a distance.  

We demonstrate advanced perceptual skills, including FlashSonar™. Selected blind student assistants learn the core curriculum in a pedagogical setting under observation of, and participation by, attendees. Attendees learn to apply perceptual development principals to teach FlashSonar™ by first-hand experience with sonar imaging, observing the curriculum taught to blind student assistants, and by practice-teaching each other.  

 Vi håper du vil være med på denne spennende helgen! Med vennlig hilsen Styret i Norges Blindeforbunds Ungdom

Interpellasjon i Stortinget

Om å sikre at blinde og svaksynte elever får nødvendig tilrettelegging og opplever en fullgod opplæring og et mer inkluderende skolemiljø.

Interpellasjonsdebatt 2 mai i Stortinget.

Stortingsrepresentant Tynning Bjørnøy fra AP har over lengere tid fulgt våre saker nøye. Representanten har ved flere anledninger tatt tak i våre saker og tatt eierskap til dem. Da Norges Blindeforbund viste Tynning Bjørnø vår mobbeundersøkelse, tok han raskt grep og stilte følgende interpellasjon til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen: «Blinde og svaksynte elever er avhengig av inkludering og tilrettelegging for å få en fullgod opplæring i et godt skolemiljø. I en undersøkelse utført i 2016 på oppdrag fra Blindeforbundet kommer det frem at 65 prosent av blinde og svaksynte elever sier de blir mobbet på skolen. Samme undersøkelse viser at en stor andel blinde og svaksynte elever blir tatt ut av undervisningen, og hele 40 prosent får fritak fra fag. Vi vet også at mange elever opplever problemer med å få tilrettelagte læremidler, som for eksempel punktskriftbøker.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at blinde og svaksynte får nødvendig tilrettelegging og opplever en fullgod opplæring og mer inkluderende skolemiljø?»

Slik det går frem av interpellasjonen, var inkludering og tilrettelegging for blinde og svaksynte fokuset i debatten. Hans hovedinnlegg er en klar og tydelig melding til kunnskapsministeren: Dette er et område du har utfordringer på og hvordan løser du det?

Alle partiene på stortinget deltok i debatten med unntak av Miljøpartiet. Samtlige av representantene som deltok sitter i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite. Kunnskapsministeren gikk uvanlig langt i å innrømme hvor lite regjeringen her har fått til og han skaper et krav om leveranse i nærmeste fremtid.

Øvrige momenter fra debatten

 • Ap målbar skarp kritikk av Statped og antydet at kanskje det var feil med èn organiseringen.
 • Høyre sa at det er for tilfeldig i dag med hvilke tjenester elevene mottar i forhold hvor de bor. 
 • KRF påpekte regjeringens manglende oppfølging av ADL-merknad i budsjettet fra 2016. (En flertallsmerknad i Stortinget).
 • FRP nevnte dette med universelt utformede IKT-systemer i skolen og at de ønsker å se nærmere på om Statped bør være forankret i opplæringsloven.
 • SP sa at foreldre også må ha mulighet til å ta direkte kontakte med Statped når systemene svikter.
 • Venstre tok opp dette med utfordringer knyttet til ADL og eksemplifiserte på en god måte med sminking og jenter.
 • SV nevnte deltidsopplæring for blinde og svaksynte. 
 • Flere momenter ble tatt opp av ulike representanter slik som problemstillingen med taxiordning hjem og at elevene ikke har lov til å ta med en venn hjem.

Her kommer gullkornene på rekke og rad Norges Blindeforbund må hjelpe Stortinget og partiene til å finne de gode løsningene fremover.

Skrevet av Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver i Blindeforbundet. 

Kort om hvordan en interpellasjonsdebatt foregår på i Stortinget
En stortingsrepresentant som ønsker å stille en interpellasjon gjør dette til regjeringen eller et regjeringsmedlem. Interpellasjonen skal besvares i Stortinget så snart som mulig og senest én måned etter at den ble stilt. Ved behandlingen i Stortinget får først interpellanten ordet i høyst ti minutter til å forklare innholdet av interpellasjonen. Regjeringsmedlemmet svarer på interpellasjonen, med taletid på inntil ti minutter. I den etterfølgende debatten har først interpellanten og så regjeringsmedlemmet rett til ett innlegg hver, på inntil tre minutter. Deretter kan andre representanter få ordet én gang hver, med taletid på inntil fem minutter. Til slutt har interpellanten og regjeringsmedlemmet rett til ett innlegg på inntil tre minutter hver. Behandlingen av interpellasjonen må ikke vare lenger enn én time og 30 minutter.

Les referatet i sin helhet her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2016-2017/refs-201617-05-02?m=5

Se debatten her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/Storting/05/02/Stortinget-20170502-115519.mp4&msid=14399

Prosjekt fra utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet si tilskotsordning til private og frivillige organisasjonar lyste hausten 2016 ut midlar til fremjing av godt læringsmiljø i skulen. Tiltak mot mobbing var prioritert målsetting for tilskotstildelinga i 2017. I desember 2016 søkte Espen Lahnstein og Heidi Sårheim undervisningsdirektoratet om midlar til informasjonsarbeid i skulen (kr 300 000,-).

Heilt konkret vart det søkt om pengar til innsamling og systematisering av undervisningsmateriell, utvikling av skuleundervisning og vegleiar samt opplæring i fylkesledd. I tillegg vart det og søkt om lønsmidlar til prosjektkoordinator. Vi fekk i mars 2017 tilsagn om 150 000 kroner frå direktoratet. Seinare har vi fått 50 000 kroner frå Blindeforbundets forskningsfond til utvikling av lærarvegleiar og vi ventar i desse dagar på nærare svar frå Extrastiftelsen på om dei vil vere med i eit spleiselag.

Utgangspunktet for dette noko utradisjonelle samarbeidet på tvers av avdelingsnivå i Blindeforbundet, er at interessepolitisk avdeling tok kontakt med eit av fylkesledda for å sikre lokal forankring i eit prosjekt som skal vere landsomfattande. I tillegg har dagleg leiar Heidi Sårheim lang erfaring med informasjonsarbeid til born og unge, gjennom undervisningsprosjektet «kvifor er det hol i femkrona?» og utviklinga av Blindeforbundets synssimulatorapp.

I løpet av hausten 2017 er planen å

 • Utvikle eit undervisningsopplegg om det å vere synshemma, til elevar i barneskulen. Undervisninga vert bygd opp på same måte som « kvifor er det hol i femkrona? ». Dette utviklingsarbeidet vert tenkt gjort i samarbeid og dialog med foreldregruppa, BUA, rehabiliteringsavdelinga, synspedagog, spesialpedagog og Statped. Her vil det vere viktig å implementere bruk av synssimulatoren i undervisninga, for heilt konkret å skape auka forståing for kva det vil seie å ha nedsett syn. (Auka kunnskap gir auka forståing.) Skular med synshemma elevar skal i eit samarbeid mellom skule, føresette og barnet sjølv kunne «bestille» ei undervisningsøkt til sin skule.
 • Lage ein ressursbank til bruk for alle aktuelle ledd i organisasjonen.
 • Gi alle fylkesledd opplæring i bruk av ressursbank og undervisningsopplegg.
 • Lage ein lærarvegleiar til bruk for undervisninga.

 

Å vere med å bidra til betre skulekvardagar for synshemma born er ikkje berre eit interessepolitisk anleggande og ansvar. Vel så mykje handlar dette om at vi trur at auka kunnskap gir auka forståing. Vi trur at haldningsskapande arbeid overfor born og unge på sikt vil kunne måle sin effekt i samfunnsendringar i det vi lærer born noko om verdigheit og respekt for andre menneske og vi lærer dei å forstå og tolke den verda og det samfunnet dei lever i.

Erna Solberg har besøkt Evernessenteret

Tekst: Vegard Valestrand 

For første gang har en sittende statsminister besøkt Evenes syn- og mestringssenter. Der fikk Erna Solberg treffe flere kursdeltagere som har blitt rehabilitert av Blindeforbundet. 

Under besøket trakk Solberg fram viktigheten av rehabiliteringskontakter, som Blindeforbundet bruker mye av. 
– Det er noe helt spesielt å møte folk som er i samme situasjon som du selv er i. Mange organisasjoner har en unik ekstraside ved seg i det likemannsarbeidet de gjør, sa Solberg. 

Møtte tidligere mobbeoffer
Statsministeren ble mottatt av forbundsleder Unn Ljøner Hagen, generalsekretær Arnt Holte og senterets daglige leder Elisabet Israelsen. Etter å ha fått høre om hvordan Blindeforbundet jobber for å samle inn penger til tilbudet vi gir, ble det også tid for statsministeren til å snakke med kursdeltagere. 

Hun fikk blant annet høre Kristine Bruns historie om hvordan mobbing i barndommen har preget hennes liv. Solberg fikk med andre ord møte en av de som representerer den dystre statistikken Blindeforbundet presenterte for statsministeren i fjor.

I vår undersøkelse svarte 65 prosent av synshemmede barn at de ble mobbet på grunn av funksjonsnedsettelsen sin. 

Kurskatalog fra statped

Ny kurskatalog er nå tilgjengelig på statped sine nettsider www.statped.no. Her kan også være mye anen nyttig informasjon. Det er viktig å følge med på aktuelle kurs selv, da man ikke automatisk vil få egen invitasjon til kursene.  Her er direktelink til kurskatalogen: https://kurs.statped.no/default.aspx

Kurskatalogen skal nå være samordnet der alle aktuelle kurs vil komme opp. Flere kurs vil legges inn etter hvert.

Arnt Holte kronikk om mobbing av synshemmede

Link: http://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2017/05/01/Jeg-har-selv-kjent-på-følelsen-av-å-ikke-få-lov-til-å-være-med.-Det-kjennes-sårt-og-kan-sette-varige-spor-14656763.ece

Lokalt arbeid

Akershus:

Full fart i Hurdal
Helga 12. -14. mai var 9 familier fra Akershus og Oslo samlet til familiesamling på Hurdal syn og mestringssenter. Her var 22 barn i alderen 2 -17 år. Noen av familiene har synshemmede barn, andre har synshemmede foreldre. Hele gjengen ble ledet av Jan Helge og Fredrik. Begge to er godt kjent fra sommerleirene på Hurdal.

En del valgte å starte lørdagen i bassenget før frokost, mens andre tok det litt mer med ro. På formiddagen var vi klare for høydebane. Etter hvert smakte det godt med sveler og saft i gamma. Før lunsj rakk vi også å trekke garnet. Første pulje kom til land uten fisk. Men heldigvis, fikk vi en mort på andre forsøk. Denne fikk stor oppmerksomhet av ivrige barn. Fredrik forklarte fint underveis hva som ville bli fiskens skjebne. Den ble røkt og alle som ville fikk smake!!!!

På lørdag var det også mulighet for å prøve kanopadling eller et aldri så lite bad i Hurdalsjøen. Kvelden ble avsluttet med kino i gymsalen. Vi foreldre fikk oss en god prat om aktiviteter vi ønsker oss de nærmeste årene.

Søndag formiddag lot vi oss ikke stoppe av litt regn i lufta. Høydebane for store og små, før vi nok en gang koste oss i gamma med enda flere sveler. Det var også tid til et bassengbesøk før lunsj.

De største fikk tildelt oppgaver av Jan Helge og Fredrik. Dermed ble det stas også for dem å være med. De var med å sikre, både under klatring og høydebane samt at de stekte sveler til den store gullmedalje. Dessuten var det moro å ta vare på de som er mindre. Og ja, de yngste synes så klart det er stas å få være med ungdommen.

Det var en sliten, men fornøyd gjeng som vendte nesa hjemover. Og alle gleder seg til neste tur.

Sør-Trøndelag:

BUF i Sør-Trøndelag planlegger følgende workshop lørdag 23. september 2017 i Blindeforbundets lokaler i Trondheim:


Kl. 10.00-13.00 - Situasjonen for synshemmede barn og ungdommer i Danmark. Bl.a.: Hvilket tilbud gir "efterskolen"?Lunsj 

kl. 14.00-16.00 - Situasjonen for synshemmede barn og ungdommer i Norge.16.00-17.00 - Veien videre: Hva kan vi lære av hverandre? Kan det være lurt med et folkehøyskolelignende tilbud for synshemmede ungdommer?

 

Norges Blindeforbund Sogn og Fjordane startar opp familenettverk

Fylkeslaget fekk i vår melding frå LNU (Landslaget for norske barne- og ungdomsorganisasjoner) om at dei løyvde 60 000 kroner til etablering av eit familienettverk.

Prosjektet «flygedyktig og i fritt fall» Det var oppstartsmøte i FI – senteret i Førde 14. juni. Fem familiar deltok samt Heidi Sårheim, fylkeslagsleiar i Sogn og Fjordane og Sissel Sørensen Bye.

Sissel fortalde om familiearbeid både sentralt og frå sitt eige fylke, Akershus.

Vil du vite meir; ta kontakt med dagleg leiar av fylkeskontoret, Heidi Sårheim på telefon 97 52 73 54.

Facebookgruppe: Familier med synshemming i Sogn og Fjordane

ADL-spørsmål

Anders Tyvand (KrF) 
Spørsmål 
Anders Tyvand (KrF): På hvilken måte har statsråden fulgt opp merknaden fra Innst. 12 S (2015-2016), der et flertall ber regjeringen «utrede hvordan retten til opplæring i dagligdagse aktiviteter (ADL) for svaksynte og blinde elever best ivaretas uten å gå ut over ordinær undervisning»?

Begrunnelse 
Norges Blindeforbund har gjentatte ganger uttrykt bekymring for at blinde og svaksynte elever som mottar opplæring i kompenserende ferdigheter, får dette på tidspunkt hvor det også foregår ordinær undervisning på skolen. Det medfører at disse elevene går glipp av verdifull undervisning i ordinære skolefag. 

Merknaden i Innst 12 S (2015-2016) uttrykker en tydelig intensjon fra flertallspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, om at slik opplæring skal gis uten å gå ut over ordinær undervisning. 

Jeg imøteser statsrådens svar og regjeringens utredning, og informasjon om hvilke lovmessige eller forskriftsmessige endringer som eventuelt må til for å oppfylle intensjonen i merknaden. 
 
Torbjørn Røe Isaksen (H) 
Svar 
Torbjørn Røe Isaksen: Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har bedt om at det utredes «hvordan retten til opplæring i dagliglivets aktiviteter (ADL) for svaksynte og blinde elever best ivaretas uten å gå ut over ordinær undervisning». Jeg har vurdert hvordan flertallets merknad best kan følges opp. Det har blant annet vært vurdert om problemstillingen skulle inngå i det som ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging er bedt om å se nærmere på. Ekspertgruppen startet sitt arbeid tidligere i år. Det har også vært vurdert om problemstillingen skulle nevnes særskilt i mandatet til det planlagte utvalget som skal foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringsloven, jf. omtale i Meld. S. 21 (2016 – 2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. I løpet av arbeidet med å nedsette en slik ekspertgruppe og planlegge et slikt utvalg, har jeg imidlertid kommet til at spørsmålet krever såpass omfattende vurderinger at det heller bør utredes i en egen prosess.

Et oppdrag om å utrede hvordan en slik rett kan utformes, vil derfor om kort tid bli sendt til Utdanningsdirektoratet.

Noen elever trenger opplæring i dagliglivets aktiviteter (ADL) for å nå fastsatte opplæringsmål. Slik ADL-trening kan regnes som opplæring i opplæringslovens forstand, selv om aktiviteten regnes som helse- og omsorgstiltak i andre sammenhenger. ADL-treningen vil da være en del av elevens spesialundervisning etter opplæringsloven og skal fremgå av elevens enkeltvedtak. Elever som får spesialundervisning, har rett til like mange timer opplæring totalt sett som andre elever.

Sterkt svaksynte og blinde elever har ifølge opplæringsloven rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler. De har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det foreligge en sakkyndig vurdering. Elevene har rett til å få dette som et tillegg til det ordinære timetallet, i grunnskolen inntil 1525 tilleggstimer og i videregående opplæring inntil 456 tilleggstimer.

Dersom det skal gis ADL-trening i skolen, uten at dette skal redusere tiden som brukes til annen undervisning, må det utredes hvordan retten kan og bør avgrenses og hvilke konsekvenser et slikt forslag vil ha. Det må blant annet vurderes om tilleggstid til ADL-trening bør inngå i de tilleggstimene som sterkt svaksynte og blinde elever allerede har rett til, eller som ett ytterligere timetillegg. Det må videre vurderes nærmere hvilke elever som bør omfattes av en eventuell utvidet rett til ADL-trening i grunnopplæringen.

Også andre elever enn dem merknaden omtaler, kan ha rett til opplæring i ADL etter gjeldende regelverk. Det må vurderes hvordan en slik utvidet rett skal forholde seg til annen spesialundervisning som elevene kan ha rett til etter opplæringsloven kap. 5, ettersom denne opplæringen ikke gis som tillegg til ordinært timetall etter gjeldende regelverk.

Utdanningsdirektoratet vil også bli bedt om å vurdere hvilke endringer i lov og forskrift som vil være nødvendig for å innføre en slik rett, og hvilke økonomiske og administrative konsekvenser slike endringer vil kunne ha.

 

Problemstilling med å få med seg medelever i taxi hjem fra skolen

Spørsmål
Hvilket regelverk hindrer at barn med funksjonsnedsettelser, for eksempel blinde, kan ta venner med hjem fra skolen ved hjelp av drosjetransport, og er dette noe statsråden vil ta initiativ til å endre?
 
Bakgrunn
Det vises til interpellasjonsdebatten i Stortinget 2. mai 2017, der det ble reist en problemstilling knyttet til transport av blinde og svaksynte elever til og fra skolen. Norges Blindeforbund har problematisert at det ikke er tillatt å ta med en venn i taxien hjem fra skolen, som åpenbart fører til en forskjellsbehandling ettersom de fleste andre elever har anledning til å dele skoleveien sammen med sine venner. 
 
Politikere fra en rekke partier tok opp dette, og uttrykte at dette var et urimelig utslag av et stivbeint regelverk. Det ble uttrykt et klart ønske om å få endret regelverket om det var utformet på denne måten.
 
I denne forbindelse uttalte statsråden at han ikke hadde «klart å finne ut om dette er en nasjonal regel, eller om det er noe som ofte blir resultat av kommunenes regler, men det er selvfølgelig også noe jeg kan finne et formelt på svar på hvis Stortinget ønsker det.»
 
Undertegnende ønsker å få et svar på dette, og også på hva statsråden kan gjøre for å følge saken opp videre.

Blindeforbundet samarbeider med idrettsforbundet Skiskole for synshemmede barn i sommer

Norges Blindeforbund samarbeider med idrettsforbundet om å få flere synshemmede inn i dretten. Her kan dere lese mer om sommerskiskole 9. - 13. august som også er for synshemmede barn fra 10 år.Etter å ha vært med på denne vil de som ønsker det få hjelp til å få et opplegg i skiklubben lokalt. I september blir det trolig også en dag på idrettshøyskolen der synshemmede får prøve ulike idretter og teste egne ferdigheter på toppidrettssenteret. 

Link til invitasjon: https://www.skiforbundet.no/funksjonshemmede/nyhetsliste-/2017/5/sommerskiskole-2017/

Meld deg på nyhetsbrevet

Her melder du deg på (eller av) nyhetsbrev fra Foreldreutvalget i Norges Blindeforbund. Brevet sendes ut elektronisk cirka fire ganger i året.

Jeg ønsker å

OBS! For å motta nyhetsbrevet, må du være registrert medlem i Norges Blindeforbund. Ønsker du medlemsskap?