Nyhetsbrev - foreldreutvalget

Her finner du det siste nyhetsbrevet som er sendt ut fra foreldreutvalget i Norges Blindeforbund.

Meld deg på nyhetsbrevet

Desember 2020

Foreldrekurs 2020

Lørdag 14. november ble det for første gang arrangert foreldrekurs på Zoom.
Kurset holdes vanligvis på Hurdal syn- og mestringssenter, men grunnet høstens smittesituasjon, måtte arrangementet gjøres digitalt. Dette var et kurs for foreldre til synshemmede barn og for synshemmede foreldre, men det dukket også opp både besteforeldre og andre som var interesserte i temaene.

Lena Gimse, fra Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU), og syns- og mobilitetspedagog Marthe Berg fortalte litt om bakgrunnen for at NBfU ser et behov for å arrangere et kurs som handler om sosiale koder, kroppsspråk, skikk og bruk. Videre diskuterte et ungdomspanel, bestående av Henning Knudsen, Abelone Morkemo, Øyvind Karlsen og Solveig-Marie Oma, viktigheten av å snakke om disse tingene. Solveig-Marie og Leif-Peder Oma holdt et foredrag om det å være søsken til et synshemmet barn, og Vera Øyan fortalte om hvordan det var å være barn av to foreldre som ikke ser.

På ettermiddagen kom statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde K. Almeland, og tok imot foreldrenes innspill til arbeidet med ny opplæringslov. Til slutt var det et motivasjonsforedrag av 71*nord-deltaker Adrian Lund, som har Tourettes Syndrom, og som vet alt om å ikke følge sosiale koder. De som ønsket å være litt sosiale på kvelden fikk anledning til det.

Christian Thon var teknisk ansvarlig, mens Arild Røland og Frida Natland var konferansierer. På det meste var det 65 deltakere med, og noen var med fra start til slutt. Geir Ove og Eva Elida Singsaas Skråmestø var blant disse, og hadde følgende å si om å delta på digitalt foreldrekurs: «Vi var spente på hvordan årets foreldrekurs kom til å bli og det viste seg at det ble en stor suksess. Det var et variert og givende program og det ble også tid til gode diskusjoner i gruppa. Til tross for at vi satt rundt om i hele landet opplevde vi årets foreldrekurs som veldig sosialt. Dette er også det best teknisk gjennomførte kurset vi har vært med på i år».

Temakurs Familie


I vakre omgivelser midt i Nord-Norge, ligger Evenes syn- og mestringssenter. Her kan dere delta på rehabiliteringskurs hvor hele familien står i fokus. Kursene er gratis for familier med deltakere som innfrir kravene til definisjonen på svaksynthet av WHO, som er de samme kriteriene for innvilgelse av synstekniske hjelpemidler. Kursene våre er satt sammen slik at man hele tiden skal få den beste opplæringen, veiledningen og undervisningen. Vi benytter oss av øyelege, psykolog, advokat, mobilitetspedagog, familieterapeut, NAV, PPT og StatPed i våre opplegg.

Du som forelder får påfyll av kunnskap, kjennskap til lover og regler, tips og råd innen fagkretsene i læreplanen, samt den unike muligheten til å stifte bekjentskaper med andre i lignende situasjon. Parallelt stiller senteret opp med aktivitører, assistenter og barnepass for de som ikke deltar i undervisning og foredrag, hvor det legges opp til forskjellige aktiviteter på og utenfor senteret.

Vi er behjelpelig med søknad til NAV og reisebestilling, så, meld hele familien på kurs ved Evenessenteret og ta del i en flott og lærerik opplevelse.
Neste Temakurs familie arrangeres i tiden 22. – 27. februar 2021. Kurset er for familier med synshemmede ungdommer i alderen 13-18 år.

Kontakt oss på tlf. 76 98 48 30 eller på e-post: rehab.evenes@blindeforbundet.no

YouTube - tilrettelegging av matte for synshemmede

YouTube videoer viser hvordan man kan tilrettelegge matteundervisningen for synshemmede elever. ICEVI (The International Council for the Education of People with Visual Impairments) er en verdensomspennende organisasjon som jobber for lik tilgang til god utdanning for synshemmede barn og unge over hele verden. Et av ICEVIs hovedfokusområder er å bidra til opplæring av lærere og utvikling av læringsopplegg som inkluderer synshemmede.

De har derfor utviklet en serie, «math made easy», med instruksjonsvideoer for lærere og andre som trenger tips til hvordan man kan tilpasse matteundervisningen til blinde og sterkt svaksyntes behov. Her finner du blant annet tips til hvordan man enkelt kan tilpasse vanlig læringsmateriell, og hvordan man kan lære deling, geometri, algebra og mye mer.

Videoene finner dere her

Foreldrekontaktordningen

Norges Blindeforbund har egne foreldrekontakter.
Dersom du ønsker kontakt med en av disse er det bare å ringe medlemssenteret i Blindeforbundet på tlf. 21977000. De kan ta i mot beskjed om at du/dere ønsker kontakt. Så vil du bli kontaktet av en av våre foreldrekontakter. Vi prøver å få til at de som ringer får kontakt med en som har så tilnærmet lik erfaring som den de skal snakke med. Særlig prøver vi å få til at foreldre til blinde barn får snakke med noen som har blinde barn og de som har svaksynte barn får snakke med noen som har svaksynte barn. Vi har også foreldrekontakter som selv er synshemmet.

Når foresatte tar kontakt med Blindeforbundet for første gang skal de få spørsmål om de ønsker å prate med en foreldrekontakt. Ikke alle ønsker dette med en gang, men behovet for å dele erfaringer eller å ha noen å prate med kan komme etter hvert. Så, ikke nøl med å ta kontakt om du ønsker å prate med en foreldrekontakt!

Med ønske om en gledelig jul og et riktig godt nytt år fra alle oss i foreldreutvalget Norges Blindeforbund!

Meld deg på nyhetsbrevet

Her melder du deg på (eller av) nyhetsbrev fra Foreldreutvalget i Norges Blindeforbund. Brevet sendes ut elektronisk cirka fire ganger i året.

Jeg ønsker å

OBS! For å motta nyhetsbrevet, må du være registrert medlem i Norges Blindeforbund. Ønsker du medlemsskap?