Nyhetsbrev - foreldregruppa

Her finner du det siste nyhetsbrevet som er sendt ut til foreldregruppa i Norges Blindeforbund.

Meld deg på nyhetsbrevet

Februar 2018

Foreldrekurs 2018

Foreldrekurs Hurdal 23.11. – 25.11.
Arrangør: Foreldreutvalget
Foreldrekurset er for foresatte til synshemmede barn og synshemmede foreldre. Dette er en helg hvor du møter foreldre som er i samme situasjon som deg, man deler erfaringer, knytter nye relasjoner og får nyttig kunnskap på ulike områder som det er viktig å tenke på som foreldre.

 Det blir spennende og varierte foredrag, i tillegg til utstilling av hjelpemidler og møter med andre viktige faginstanser. I tillegg får du anledning til å benytte deg av Hurdal syn- og mestringssenter sine fasiliteter som basseng, turterreng, besøk i gammen og andre sosiale aktiviteter.

Påmelding og mer informasjon:
Inger Aanesland.
Telefon: 23 21 50 00
E-post: inger.aanesland@blindeforbundet.no

Mange foreldre fikk prøvd seg på goalball under fjorårets foreldrekurs. Bildet viser tre spillere, hvor midterste personen har reddet ballen og kantspillerne har kastet seg mot midten.

Utvidelse av TT-ordningen

I mange år har det vært en ordning med dør-til-dør-transport i regi av fylkeskommunene. Her har bl.a. Synshemmede fått dekket et visst antall drosjeturer der man betaler en egenandel tilsvarende pris på buss for tilsvarende strekning. Det har imidlertid vært store forskjeller i fylkene, og mange steder har det bare blitt mulighet til noen få turer i året.

Blindeforbundet har jobbet for å få en god ordning over hele landet, og få dette som en statlig finansiert ordning. De siste årene har staten bidratt med stadig mer penger til dette. I høst ble det budsjettforlik som ga mer penger til ordningen. Nå har 7 fylker støtte, men med utvidelsen vil trolig 3 el 4 nye fylker få støtte. Brukerne skal få 200 turer per år innenfor ordningen med statlig støtte.

19. - 21. Januar var det Blindeforbundets interessepolitisk verksted der  tema var hva som skal gjøres for å få statlig støtte til tt i alle fylker fort. Flere stortingsrepresentanter var til stede på samlingen og det var også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Nå er det stort håp om at hele landet skal komme med i ordningen innen 2020.
Fylkene som er med er Møre og Romsdal, Nord-trøndelag, Østfold, Aust-Agder, Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane.


Ketil Solvik-Olsen var med på samling i Blindeforbundet og diskuterte transport-tjeneste for funksjonshemmede. Her sammen med leder for Blindeforbundets interessepolitiske avdeling, Sverre Fuglerud.

Ketil Solvik-Olsen var med på samling i Blindeforbundet og diskuterte transport-tjeneste for funksjonshemmede. Her sammen med leder for Blindeforbundets interessepolitiske avdeling, Sverre Fuglerud. Foto: Vegard Valestrand

Mulighet til å ha med venner i drosjen ved skoleskyss

Det har vært flere medieoppslag og stor aktivitet i sosiale medier i forbindelse med at Petter Smedsrud, 10, blir nektet å ha med kamerater i skoleskyssen selv om det er god plass i drosjen. NRK, Østlandssendingen, har hatt flere saker, den har gått på programmet Her og nå, og det er kraftige reaksjoner på at det er slik.

Bystyret i Oslo fattet før jul et vedtak der målet var å åpne for at det var mulig å ha med venner i bilen når det var ledig plass ved skoleskyss. Men siden formuleringene ikke var helt presise har byråkratene i Oslo kommune forsvart at Petter ikke får ha med noen under ordningen med skoleskyss.
Nå har flere partier varslet at de kommer til å ta saken opp i bystyret på nytt så den stivbeinte praksisen i Oslo kan endres.

TT-illiustrasjon

Statpeds kurskatalog

Her er kurskatalogen til Statped:
HER

Temakurs for foreldre med en synshemning

Velkommen til et helt nytt kurs for foreldre med en synshemming.

Norges Blindeforbund arrangerer nå et helt nytt habiliteringskurs for foreldre med nedsatt syn. For deg som vil bli med på et helgekurs sammen med andre foreldre inviteres du til et spennende og innholdsrikt arrangement. Interessante temaer blir presentert av dyktige foredragsholdere. I tillegg vil du få god tid til å reflektere rundt mange foreldretemaer i små samtalegrupper.
Dette blir en helg hvor du også får tid til å ta godt vare på deg selv, vi byr på overraskelser vi tror du vil like. To hyggelige og avslappende kvelder er også en viktig del av helgen.

Kurset er også åpent for deg som ønsker å bli forelder i nær fremtid. Selv om dette først og fremst er for foreldre, vil også aktive, synshemmede besteforeldre kunne ha stort utbytte av å delta. Seende partner er selvfølgelig velkommen til å bli med. Endelig program blir sendt ut til alle deltakere i god tid før kurset.

Her får du vite litt om hva som venter deg:
• Førstehjelp for ulike aldersgrupper, foredrag og praktisk trening på enkle teknikker, profesjonell instruktør
• Hvordan snakke med barn og unge om vanskelige temaer som møter oss i livet. Profesjonell innleder med oppfølging i små samtalegrupper
• Brukerstyrt personlig assistanse, hvordan kan denne ordningen gjøre hverdagen enklere for synshemmede foreldre?
• Hjelp og veiledning til foreldre, hvilke tilbud finnes?
• Hvordan er det å vokse opp med foreldre som har nedsatt syn? 
• Temaer relatert til foreldrerollen i samtalegrupper
• Hvordan kan vi gi foreldre med en synshemming et godt tilbud lokalt og sentralt fremover?
 
Påmeldingsskjema
For at vi skal kunne gi deg et best mulig tilbud, ber vi om at du fyller ut et enkelt påmeldingsskjema under følgende lenke:
Påmeldingsskjema
Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, ta kontakt med:
Kristin Berg, tlf. 45 66 09 83.
 
Vennlig hilsen
For Norges Blindeforbund
Heidi Haug Holte og Kristin Berg

Tilbud for kurs for foreldre med barn med spesielle behov

I 2018 er det i Region Sør planlagt 5 samlivskurs for par og  1 kurs for aleneforeldre.  Kursene holdes på hotell og er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag. Kursene starter fredag kveld og avsluttes søndag etter lunsj. Plassene tildeles fortløpende. Maks. 10 par pr. par-kurs, 15 personer på aleneforeldrekurs. Egenandel kr. 1000,- pr. par, kr. 500,- pr. pers. for aleneforeldrekurs. Avlastning må ordnes selv. Se også: www.hvamedoss.no

Påmelding til Grenland Familiekontor, Skien. Kontaktpersoner:

Vera Ringdal, tlf.: 35 50 58 70 e-post: vera.ringdal@bufetat.no

Kristin Askevold, tlf.: 35 50 58 70 e-post: kristin.askevold@bufetat.no                               

Kurstilbud i region sør 2018           

”Hva med oss?"
Til deg/dere som har ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne tilbys:

Samlivskurs for par og kurs for aleneforeldre

Samlivskurs for par:
1. 16. – 18. mars:    Scandic Havna Hotell, Tjøme         www.scandichotels.no/havna    
2. 13. – 15. april:    Scandic Havna Hotell, Tjøme         www.scandichotels.no/havna
3. 20. - 22. april:    Scandic Havna Hotell, Tjøme    www.scandichotels.no/havna
4. 07. - 09. september:     Scandic Havna Hotell, Tjøme    www.scandichotels.no/havna  
5. 19. – 21. oktober:           Scandic Havna Hotell, Tjøme         www.scandichotels.no/havna

Kurs for aleneforeldre
6. 26. - 28. oktober:         Farris Bad Hotell, Larvik    www.farrisbad.no

Lyst til å glede synshemmede barn og ungdommer i Afrika og Asia?

Norges Blindeforbund har i dag 18 bistandsprosjekter i Asia og Afrika. Prosjektenes hovedsatsningsområder er; å styrke organisasjoner av svaksynte og blinde, bekjempe unødvendig blindhet, og å gi synshemmede i alle aldre nødvendig utdanning og opplæring for å kunne leve aktive og selvstendige liv, inkludert muligheter for inntektsgivende arbeid.

Mange av prosjektene våre jobber med tilgang til skole og utdanning for synshemmede, fra grunnskole til og med universitetet, både på spesialskoler og inkludert i ordinær utdanning. Fra tid til annen besøker vi skoler, internater og lignende hvor det er store behov for leker, spill og enkle hjelpemidler, som vi dessverre ikke har budsjettmidler til å kjøpe inn mye av. Det er også hyggelig for oss som drar på besøk for å se hvordan det går med barna og prosjektene å ha med en gave som alle kan ha glede og nytte av.

Derfor lurer vi på om det er noen der ute som har leker, spill og/eller enkle hjelpemidler som dere ikke har bruk for lenger, og som kan være til glede og nytte i våre prosjekter. Ting må selvsagt være i pent brukt og i god stand, og det bør helst kunne brukes av både blinde, svaksynte og seende, slik at alle kan delta og ha det gøy sammen. Internasjonal avdeling holder til i Oslo, og vi har dessverre har vi ingen mulighet til å hente ting, så det er fint om ting kan sendes til oss. Ta gjerne kontakt med oss først, så er vi sikre på at vi får ting partnerne kan ha nytte av.

Ida-Martine Trollnes Rådgiver internasjonal avdeling imt@blindeforbundet.no 23 21 50 39

Et koselig bilde av en av prosjektmedarbeiderne våre i Kambodsja sammen med to av jentene (Ly Muoy Leang og Seoung Srey Pich) på blindeskolen i hovedstaden.

Et koselig bilde av en av prosjektmedarbeiderne våre i Kambodsja sammen med to av jentene (Ly Muoy Leang og Seoung Srey Pich) på blindeskolen i hovedstaden.

Søsken i sentrum

Knut Brandsborg, psykolog på statped avdeling syn har vært med på å lage et hefte som heter søsken i sentrum. Dette kan lastes ned her.

Knut hadde en innledning om dette temaet på årets foreldrekurs.
Her er noen linker han vil anbefale om temaet:
www.mestring.no
www.familienettet.no
www.frambu.no
www.rarelink.no
www.statped.no

NBfU - Norges Blindeforbunds Ungdom

Her kommer en liten oversikt over NBfU sine arrangement fra Januar til April:

• Helgen 20-21. januar så hadde NBfU sitt internasjonale utvalg sitt første møte.

• 26-28. januar så arrangeres NBfU-konferansen. En konferanse som har som tema å lage et nytt prinsipprogram.

• 9-11. februar så arrangerer vi spark VM. I år er det rekordmange påmeldte og vi stiller med 20 lag i spark VM. Man kan følge resultatene her: http://vmsparkhurdal.no/ og på spark sin facebookside.

• I mars og april så avholder alle regionene årsmøter. De regionene som nå er oppe er region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold), region vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) region midt (Møre og Romsdal og Trøndelag) region nord (Nordland, Troms og Finnmark)
 Spark vm: Anne gundersen med 393 på seg, og bak på andre sparken er Miriam Breck Moen og Eline Bye. Foto: John Nyborg
Spark vm: Anne Gundersen med 393 på seg, og bak på andre sparken er Miriam Breck Moen og Eline Bye. Foto: John Nyborg

Norske Synshemmedes Sjakkforbund (NsSF)


Norske Synshemmedes Sjakkforbund (NsSF) arrangerer hvert år ei sjakkturnering for synshemmede sjakkspillere. Dette kalles landsturnering (NM) og er åpent for alle som spiller sjakk. Årets turnering går av stabelen på Hurdal syn- og mestringssenter 24.-26. mars.

Er du en av de som har tenkt at dette kunne være morsomt, men ikke har meldt deg på tidligere, har vi et spesielt tilbud til deg i år. Fredag 23. mars arrangerer vi et sjakkurs for dere som ikke har spilt så mye sjakk før. Her vil vi gjennomgå spilleregler, notering, bruk av sjakkur og annet nyttig stoff en trenger for å få en god opplevelse av turneringa.

Vi møtes på Hurdal syn- og mestringssenter torsdag 22. mars til middag- Transport fra gardermoen ca. kl. 17.00, avtales med den enkelte. Blir du med vil ikke dette koste mer enn påmeldingsavgiften til landsturneringa – se nedenfor.

Vil du vite mer, Ta kontakt innen 1. mars med:

Arild Øyan, e-post: aroyan@ntebb.no  – tlf.: 920 92 030

Oddvar Øyan, e-post: ooyan@broadpark.no  – tlf.: 478 41 560.

 Bilde av sjakkbrett med en hvit og flere svarte brikker.

 

Meld deg på nyhetsbrevet

Her melder du deg på (eller av) nyhetsbrev fra Foreldreutvalget i Norges Blindeforbund. Brevet sendes ut elektronisk cirka fire ganger i året.

Jeg ønsker å

OBS! For å motta nyhetsbrevet, må du være registrert medlem i Norges Blindeforbund. Ønsker du medlemsskap?