Ny app innen haptisk kommunikasjon

Hapti-co består av tre damer, Inger Lise Vincent, Kathrine Goborg Rehder og Hildebjørg Karlsen Bjørge, som brenner for å dele verktøyet haptisk kommunikasjon. Systemet har vært i bruk i Norge siden midten av 90-tallet, da spesielt i gruppen for kombinert syns- og hørselshemmede. Systemet er ment som et verktøy i forhold til synshemming. Det er ikke et eget språk, men et system som brukes i tillegg til talespråk eller tegnspråk. Det kan også, når en kan systemet, brukes selvstendig i noen sammenhenger.

Bildet viser en rygg med en hånd som tegner et smil . Smilet er hvitt
Bilde av en hånd som tegner et smil på ryggen til en person.

Vi så muligheten til å kunne lage en App, slik at folk kunne ha en «ordbok» tilgjengelig. Så vi startet arbeidet og søkte i samarbeid med LSHDB (landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde) Dam stiftelsen om støtte.

Prosjektet består av å utvikle en app til mobilen, av grunnleggende haptiske signaler. Appen inneholder 144 signaler og er på norsk og engelsk – med bilde, video og lyd.
Appen er ute og tilgjengelig, men ikke offisielt lansert enda. Planen er at Hapti-co skal presentere appen på likepersonkurs i LSHDB i november, med offentlig lansering. Men det er bare å laste ned appen og bruke den. Vi er fremdeles i en testperiode, og feil retter underveis frem til lansering.

Du kan søke opp appen «Haptics: pocket edition» både på Apple store og Google Play.
Hapti-co har også en hjemmeside der du kan lese mer om haptisk kommunikasjon: www.hapti-co.com og en facebook-gruppe dere gjerne kan melde dere inn i: Hapti-co

Bilde av de tre damene. Fremst står Kathrine, Lise og Hildebjørg.

Bilde av Kathrine, Lise og Hildebjørg.