Nå får også elever i ungdomsskolen de punktbøkene de trenger

I sommer har det vært flere oppslag om Ola Gullstrand som ikke har fått de lærebøkene som skolen har bestilt i punktskrift. Han har nå begynt i 8.klasse, og det har også kommet frem at andre blinde elever på ungdomsskolen ikke får alle bestilte bøker i punktskrift.

Etter flere møter med Statped og politisk ledelse i kunnskapsdepartementet der Blindeforbundet har fremholdt at det er viktig å levere de ønskede bøkene også i punktskrift, ikke bare som elektroniske utgaver, er det nå klart at bestilte bøker vil bli levert i punktskrift. Foreløpig er det ikke klart om mattebøkene vil bli levert i punktskrift, men her skal det være egne møter mellom Statped og Blindeforbundet for å diskutere dette videre. Blindeforbundet vil stå på videre og dersom noen opplever ikke å få bestilte bøker er det bare å ta kontakt med meg på tlf. 990 03 662 el på fuglerud@blindeforbundet.no.