Treff for synshemmede foreldre

Er du synshemmet og har barn under 16 år? Ønsker du å komme i kontakt med andre foreldre med nedsatt syn? Har du tro på at refleksjon sammen med andre kan hjelpe deg til å bli enda tryggere i foreldrerollen? Ønsker du ny kunnskap om aktuelle temaer du støter borti som mor eller far? Hvis dette virker interessant, ta deg tid til å lese dette.

Nytt prosjekt

Ofte må synshemmede foreldre hanskes med usikkerhet og finne løsning på konkrete utfordringer alene. Alle foreldre møter selvsagt nye situasjoner og problemstillinger, men med dårlig eller fraværende syn må alternative teknikker og framgangsmåter brukes for å finne fram på veien. Ved å treffe andre synshemmede foreldre kan mange løsninger oppdages raskere og nyttig kunnskap kan gi trygghet og støtte. Extrastiftelsen har tildelt midler til et nystartet prosjekt som bærer navnet KRAFT (Kompetente, Reflekterte og Ansvarlige Foreldre gir Trygghet). Initiativtakerne til KRAFT er selv synshemmede foreldre, og vi håper at tilbudet som skal bygges opp vil gi nye muligheter for mødre og fedre som ser dårlig.

Foreldretreff

Hovedaktiviteten i prosjektet er faste treffpunkt for synshemmede foreldre. Her skal det legges til rette for kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og refleksjon rundt temaer med spesiell relevans for synshemmede. Forslag: Småbarnstell, følge opp på aktiviteter, være til stede på lekeplassen, tilrettelegging hjemme, besøk av andres barn, tips ved skade eller sykdom, nettverksbygging, nyttig foreldreteknologi, forberede barnehage- og skolestart. Problemstillinger i pubertetstiden. Å vokse opp når nor eller far ser dårlig.

Frivillige foreldrementorer

Blindeforbundet har medlemmer med en interesse for å hjelpe andre som møter utfordringer som ligner det de selv har opplevd. Disse medlemmene har god kunnskap om løsninger og har mye erfaring rundt bearbeiding av egen livssituasjon. Foreldrementorene skal rekrutteres i nært samarbeid med fylkeslagene. Alle skal gjennomgå et kurs før de kan påta seg oppgaven med ledelse av foreldretreffene.

Flott start i Oslo og Akershus

I Oslo og Akershus har arbeidet nå kommet godt i gang. Fire foreldrementorer har fått opplæring, og to treff er allerede gjennomført. Foreldrementorene gjorde en super innsats, og alle deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger om at treffene var inspirerende og nyttige. Den første gangen snakket vi om «barnas fritid – min rolle». Dette engasjerte både foreldre til store og små barn. Babysvømming, fotballtrening og uformelle sammenkomster var noen eksempler på konkrete fritidsaktiviteter det ble reflektert rundt. Det ble gitt gode innspill og engasjementet var høyt. «Ferie» var temaet for den andre samlingen. Hvordan planlegge når begge foreldrene ser dårlig? Hvordan finne min plass når jeg er den eneste i familien som har nedsatt syn? Ansvarsfordeling? Hvordan følge opp barna på ukjente steder? Disse spørsmålene var noe deltakerne ønsket å tenke sammen rundt.

Datoer for samlinger i Oslo og Akershus høsten 2017

Alle samlinger finner sted i Sporveisgata 10 kl. 17.00- kl.19.00. 12. september er første treff. Tema: Overgang til barnehage og skole. Påmelding innen 8. september til Heidi Haug Holte, tlf. 99738402.
Følgende datoer er også satt opp: 12. oktober 7. november 7. desember. Nærmere informasjon om tema og påmeldingsfrist kommer etter hvert.

Oppstart i nye fylker

I løpet av høsten skal det startes opp foreldretreff i fire nye fylker. Østfold har igangsatt planlegging av to treff, og to nyskolerte foreldrementorer står klare til å debutere i rollen. I Sør-Trøndelag er også to foreldrementorer klare til å starte opp tilbudet. Buskerud er også i gang, foreløpig har én foreldrementor fått opplæring. I høst skal Vestfold delta på foreldretreffene i Buskerud, også i dette fylket har én foreldrementor deltatt på kurs. I Vestfold vil arbeidet trappes opp etter jul. For nærmere informasjon om tidspunkt og sted for foreldretreff i disse fire fylkene, ta kontakt med kontoret i ditt fylke. I løpet av 2018 skal fire nye fylker etablere ordningen. Forhåpentligvis blir dette et vellykket tilbud som kan bli tilgjengelig for hele landet på sikt. Prosjektlederne samarbeider tett med fylkeslagene for å finne den beste løsningen lokalt. Det er inspirerende at så mange har vist velvilje og interesse for arbeidet.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med:

Heidi Haug Holte, telefon 997 38 402,
e-post: heidi.haug@blindeforbundet.no
Kristin Berg, telefon 456 60 983,
e-post:
kommunikare.kursformidling@gmail.com