Vellykkede seminarer i Arendal – Mange barn har uoppdagede synsproblemer

Under den såkalte Arendaluka hadde Blindeforbundet to seminarer. Det ene var om synshemmedes bruk av smartteknologi. Her ble det forklart hvordan synshemmede bruker for eksempel iphone og det ble diskutert hvordan det kan sikres at flere synshemmede får opplæring i bruk av smartteknologi. Flere politikere var med på debatten som ble ledet av den blinde NRK-journalisten Yngve Stiansen.

Det andre seminaret var sammen med Optikerforbundet og satte fokus på at mange barn i skolen har uoppdagede synsproblemer. Prof. Rigmor Garaas fra høyskolen i sør-øst-Norge la fram tall som viste at hele 20% av elever i grunnskolen og 40% av elever i videregående skole har behov for synskorigering! Under halvparten av disse er klar over dette og mange går derfor gjennom skolen med store problemer med å følge med i undervisningen siden de har er synsproblem.

På seminaret var det også med en ung gutt som hadde en øyesykdom som først ble oppdaget da han kom til ungdomsskolen selv om problemene hadde vært der gjennom hele skoletiden. I debatt med politikere og barneombudet ble det diskutert hva som bør gjøres for at alle barn med synsproblemer fanges opp. Her er Blindeforbundet og Optikerforbundet klare på at nødvendig synsundersøkelse og briller/linser må være gratis for barn og unge. Her må også optikere delta i kartleggingen for øyeleger har ikke kapasitet til å gjøre dette.

Etter seminaret har det vært et møte med politisk ledelse i helsedepartementet og deltakere fra helsedirektoratet og det vil nå ses på retningslinjer som vil fange opp barn med synsproblemer. Politisk ledelse vil vurdere å gi barn og unge rett til gratis synsundersøkelse og
briller/linser. Kristelig Folkeparti er det av partiene som er tydeligst på
at dette må være gratis.

Begge seminarene kan ses og høres via Blindeforbundets hjemmeside.