Minnegaver

Last ned brosjyren

Brosjyren kan bestilles i følgende formater

Minnegaver

- kjærkomne gaver som gir blinde og svaksynte en bedre fremtid

Norges Blindeforbund får ofte henvendelser om hvordan man kan gi en minnegave til vårt arbeid. Derfor har vi utarbeidet denne veiledningen som vi håper kan være til nytte.

Når en nær venn eller et kjært familiemedlem går bort, er det mange måter å hedre denne personens minne på. Som et alternativ eller supplement til blomster velger stadig flere å la den siste hilsen bli en gave som gir blinde og svaksynte en bedre fremtid.

Minnegaver skaper resultater!

Blindesak handler om likestilling, selvstendighet, livskvalitet og verdighet. Det handler om å gi medmennesker et meningsfylt liv. Vi tilbyr ulike kurs og samlinger hvor blinde og svaksynte får opplæring og trening til å kunne mestre hverdagen på en ny måte. Gjennom interessepolitisk påvirkning gjør vi samfunnet og omgivelsene mest mulig tilgjengelig for oss alle – også for synshemmede.

Vårt arbeid koster penger og i dag må vi samle inn 70 kroner av hver 100-lapp vi bruker. En minnegave vil gå til vårt arbeid med å gi synshemmede nødvendig bistand og praktisk hjelp. Minnegaver kommer virkelig til nytte. Midler går også til vårt førerhundarbeid, øyeforskning og forebyggende arbeid.

Det er enkelt å gi

Ved minnegaver til Norges Blindeforbund settes beløpet man vil gi inn på kontonummer 1644.01.69868. Husk å fylle ut alle opplysningene som står på giroen. Når vi mottar gaven, sender vi en takk til de pårørende. I brevet står også gavens størrelse og navnene til dem som har gitt.

Dersom det skal stå i dødsannonsen at man ønsker minnegave til Norges Blindeforbund, så skriver man at en gave kan settes inn på konto 1644.01.69868, merket med avdødes navn.

Har du spørsmål om minnegaver eller opprettelse av testament, ta gjerne kontakt med oss på telefon 23 21 50 00 eller epost: minnegave@blindeforbundet.no

Støtt Norges Blindeforbund, gi en minnegave

Om Norges Blindeforbund:

  • Det finnes ca 180.000 blinde og svaksynte i Norge
  • Når en person mister synet, endres livet og hverdagen dramatisk. Da er det godt å vite at Blindeforbundet er der, og kan fortelle om mulighetene som finnes. Annenhver uke tar vi imot 40 nye synshemmede, som lærer å klare seg best mulig i sin nye hverdag.
  • Norges Blindeforbund er alene om å gi et tilbud til dem som mister synet i voksen alder.
  • Over to-tredeler av Blindeforbundets inntekter kommer fra innsamlede midler. Vi er helt avhengige av frivillige gaver for å kunne hjelpe så mange blinde og svaksynte som mulig.
  • Hvert år utføres ca 15.000 øyeoperasjoner ved Blindeforbundets øyeklinikker i fattige land. Dette gir flere tusen mennesker synet tilbake.
  • Blindeforbundet utdanner førerhunder til alle som trenger det, og gir støtte og oppfølging til brukerne.
  • Blindeforbundet tilbyr sosialt felleskap, lokale kurs og aktiviteter over hele landet.
  • Blindeforbundet finansierer øyeforskning, som hindrer mange kuvøsebarn å bli blinde, forebygging av blindhet hos diabetikere og synsrehabilitering av slagrammede.

Norges Blindeforbund
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo
Telefon: 23 21 50 00