Aktivitører: 60% + 40%, Oslo Fylkeslag

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Forbundet har ca. 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, et bo- og mestringssenter, førerhundskole og punktskrifttrykkeri.

Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der svaksynte og blinde får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Norges Blindeforbund Oslo fylkeslag søker etter 2 personer ved hovedkontoret i Sporveisgata 10 i Oslo.

1) Aktivitør med eller uten fagbrev, 60% stilling

Lede Seniorklubben vår og andre aktiviteter på dagtid for våre medlemmer.

2) Aktivitør med eller uten fagbrev, 40% stilling

Lede medlemsaktiviteter for voksne og familier med barn på dagtid/ettermiddag/helg

Arbeidsoppgaver:

Aktivitørenes oppgaver er å planlegge, gjennomføre og følge opp hyggelige aktiviteter for våre medlemmer i og utenfor våre lokaler etter avtale med daglig leder fylkeskontoret.

60% stillingen har ansvar for å lede Seniorklubben for våre eldste medlemmer 3 dager pr uke med arbeidstid 9 – 14 og andre aktiviteter på dagtid som f.eks. medlemskafé, turer og kulturelle arrangementer etter nærmere avtale.    

40% stillingen har ansvar for å planlegge, lede og følge opp eksisterende og nye aktiviteter for voksne «midt i livet» og familier med barn på ettermiddag/kveld og helger som medlemstreff, turer og kulturelle arrangementer i samarbeid med medlemmer og andre frivillige. 

For begge stillingene ønsker vi oss personer som kan samarbeide med andre, er fleksible, serviceinnstilte og idérike, har godt humør, liker å omgås mennesker og trives med en til tider hektisk arbeidsdag med varierte oppgaver. 

Vi ønsker at søkere har følgende bakgrunn:

  • Minimum 3-årig videregående skole
  • Generell kompetanse i bruk av IKT-verktøy
  • Minst 1 års erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

  • Utfordrende og givende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø.
  • Lønn iflg. Norges Blindeforbunds lønnsregulativ, aktivitør u/fagbrev ltr. 29 – 35: kr 396.700 – 420.700 pr år i 100% stilling (pluss 4 lønnstrinn dersom fagbrev).
  • Pensjon- og personalforsikring ifølge gjeldende regler.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder fylkeskontoret Oslo, Ingrid Strøm-Olsen på tlf. 92 04 76 02.

Søknad med CV sendes innen 15.mai enten på e-post til personal@blindeforbundet.no eller per post til Norges Blindeforbund v/Personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et evt. intervju.