Daglig leder fylkeskontoret i Oppland

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

Norges Blindeforbund søker til sitt fylkeskontor i Gjøvik:

Daglig leder fylkeskontoret i Oppland

Som daglig leder av fylkeskontoret vil du være Norges Blindeforbunds lokale ansikt utad.

Blant arbeidsoppgavene kan nevnes:

  • Daglig drift og ledelse av kontoret i Gjøvik
  • Forberedelser til styremøter og gjennomføring av vedtak
  • Utstrakt kontakt med medlemmer
  • Planlegging og gjennomføring av lokale arrangementer og aktiviteter
  • Deltakelse i interessepolitisk virksomhet
  • Spre kunnskap om Norges Blindeforbund i lokalmiljøet
  • Inntektsarbeid

Vi søker en utadvendt person med ledererfaring og sosialt engasjement. Du må ha god økonomiforståelse og evne til å prioritere i en travel hverdag. Det er en fordel med organisasjonserfaring. Vi søker en person som synes det er spennende å jobbe med og for synshemmede og det legges stor vekt på personlig egnethet. Det vil være noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med arrangementer.

Vi tilbyr deg en spennende og allsidig jobb i et aktivt forbund:

  • Lønn iflg. Norges Blindeforbunds lønnsregulativ, lønnsstige 45 - 51 (kr 438.000 – 474.000)
  • Overtidskompensasjon (f.t. kr. 28.958,- pluss 7 ekstra fridager pr. år)
  • Pensjons- og forsikringsordninger i følge gjeldende regler

For nærmere informasjon , vennligst kontakt seksjonsleder lokalt arbeid Kristin B. Tronrud på tlf. 23 21 50 31 eller 934 18 690.

Søknad og CV sendes innen 20. august enten på e-post til personal@blindeforbundet.no eller per post til Norges Blindeforbund, personalavdelingen, postboks 5900 Majorstua, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et evt. intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.