Fleksibel deltidsjobb på kvelden

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon for blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentre, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt 314 faste ansatte. Vi samler selv inn to av tre kroner som brukes.

Til vårt hovedkontor i Oslo har vi ledig:

Fleksibel deltidsjobb på kvelden

Voksen, gjerne med salgserfaring

Oppgaven vil være innsamling av frivillige støttebidrag på telefon. Arbeidet er utfordrende og meningsfylt. Miljøet er godt og stabilt. God lønn. Vi tar imot nye kolleger med åpne armer.

Arbeidstid: kl 17 – 21, mandag til torsdag, 2 – 3 kvelder i uken.

Vi holder til i hyggelige kontorer ved Bislet i Oslo.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt prosjektkoordinator Lena Rønning, tlf: 23 00 06 23. eller per e-post: lena.ronning@blindeforbundet.no

Søknadsfrist: snarest.  

Norges Blindeforbund er en IA bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.