Helsefagarbeider, 50%, Hønen

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av svaksynte og blinde. Forbundet har ca. 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, et bo- og mestringssenter, førerhundskole og punktskrifttrykkeri.

Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der svaksynte og blinde får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Hønen Gård bo- og mestringssenter i Hønefoss er et botilbud for synshemmede med behov for tilrettelagte og døgnbaserte tjenester.

Til Hønen Gård søker vi etter:

Helsefagarbeider 50% (turnus med arbeidsplikt hver 3. helg)

Viktigste oppgaver:

 • Arbeide med tillagte og praktiske oppgaver rettet mot beboerne
 • Oppgaver som primærkontakt for beboerne og følge de rutiner som er utarbeidet for dette
 • Bidra til oppfølging av planer og komme med innspill med tanke på endring av disse

Personlige egenskaper/kvalifikasjoner:

 • Kunne arbeide selvstendig i et hektisk miljø som krever effektivitet
 • Ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og kvalitetsbevisst
 • Flink til å kommunisere
 • Ønskelig med kjennskap til vår målgruppe, men ingen krav
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Autorisasjon som hjelpepleier / omsorgsarbeider eller helsefagarbeider

Personlig egnethet vektlegges.        

Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglig og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ: Lønnstrinn 33-39: kr. 412.700,- - 436.700,- i 100 % stilling
 • Pensjons- og personalforsikring i.h.t. gjeldende regler i Norges Blindeforbund

For nærmere informasjon vennligst kontakt daglig leder Hege Lund Johansen på tlf. 32 18 13 70.

Søknad og CV sendes innen 6. mars på e-post til: personal@blindeforbundet.no eller per post til: Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.