IKT-instruktør, Hurdal syn og mestringssenter

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

180 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Hurdal syn- og mestringssenter søker:

Instruktør IKT (100% stilling)

Sentrale arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

  • Undervise på våre kurs.
  • Delta aktivt i å videreutvikle fagområdet IKT.
  • Utvikle hensiktsmessige lokaliteter og utstyr for å fremme læring og styrke vår rehabiliteringstilbud.
  • Rapportskriving etter hvert kurs.
  • Utvikle prosjektsøknader.

Kvalifikasjoner:

Den vi søker må ha høyere utdanning fra høyskole eller universitet innen relevante fagområder. Den må også ha datafaglig og pedagogisk kompetanse, samt relevant arbeidserfaring. God kjennskap til målgruppen er en fordel, men opplæring kan gis. Personlig egnethet vektlegges. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning. Stillingen inngår i ett tverrfaglig, likeverdig team, og rapporterer til daglig leder personal og undervisning. Vi ønsker oss en løsningsorientert og allsidig medarbeider, med gode kontaktskapende evner, med høy grad av initiativ og gjennomføringsevne.

Vi kan tilby:

  • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.
  • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ.
  • Pensjon og personalforsikring ifølge gjeldende regler.

For ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med daglig leder personal og undervisning Anita Solheim på telefon 47316151 eller per e-post anita.solheim@blindeforbundet.

Søknad og CV sendes innen 2. januar på mail til personal@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund, postboks 5900 Majorstua, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.