IKT-rådgiver, universell utforming, IT-avdelingen

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Forbundet har ca. 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, et bo- og mestringssenter, førerhundskole og punktskrifttrykkeri. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der svaksynte og blinde får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

IKT-avdelingen i Blindeforbundet holder til sentralt i Oslo i Sporveisgata 10. Avdelingen drifter og betjener hovedkontoret, sentrene, trykkeriet og lokalkontorer som er plassert i hvert fylke.

Vi ønsker nå å utvide avdelingen med en 100% stilling som IKT rådgiver, der fokuset skal være spesielt rettet mot universell utforming av IKT-løsninger – internt i Blindeforbundet og eksternt.

Rådgiver vil bidra inn i Blindeforbundets interessepolitiske arbeid for et universelt utformet digitalt samfunn. Videre vil rådgiver bidra i det kontinuerlige arbeidet med kompetansehevende tiltak for ansatte og tillitsvalgte i Blindeforbundet.  Noe reisevirksomhet må påregnes.

Utdanning og erfaring:

 • Høyskoleutdanning innen informasjonsteknologi/datateknologi – yrkeserfaring kan oppveie for manglende utdannelse
 • God kompetanse på universell utforming (uu) og gjerne kunnskap om synshemmedes bruk av smartteknologi
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper er nødvendig
 • Det er en fordel å ha pedagogisk utdanning
 • Erfaring med å sjekke løsninger opp mot WCAG-krav er en fordel

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå på tvers av avdelinger med å heve uu -kompetansen innad i Blindeforbundet
 • Bistå ved IT-anskaffelser med tanke på uu
 • Dialog med leverandører for forbedring av programvarer med tanke på uu
 • Bistå med brukertesting av systemer
 • Bistå eksterne leverandører med å løse uu -nøtter
 • Uu -sjekk i tråd med forskrift om universell utforming av IKT-løsninger og bistå i videre oppfølging der apper/nettsider/systemer bryter loven
 • Være en ressurs i møter med myndigheter, og delta i nettverk og arenaer der universell utforming er viktig for det interessepolitiske arbeidet
 • Jobbe med å heve kompetanse blant ansatte og tillitsvalgte i hele organisasjonen, inkludert fylkeslagene og syns- og mestringssentrene
 • Holde kurs for ansatte og tillitsvalgte

Vi ser etter deg med ferdigheter innen:

 • Skjermlesere (NVDA, JAWS, SuperNova, Windows 10 Narrator og VoiceOver)
 • Programvare fra Microsoft og IOS
 • Har god formidlingsevne og er tålmodig i dialog med brukere
 • Like å arrangere kurs og holde foredrag

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til Norges Blindeforbunds lønnsregulativ lønnstrinn 56, kr 530 700,- per år i 100% stilling
 • Gode pensjons- og personalforsikringer

For nærmere informasjon vennligst kontakt Terje S. Mork på tlf. 21 97 70 71.

Søknad og CV sendes innen 4. mars på e-post til: personal@blindeforbundet.no eller per post til: Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.