INTERN UTLYSNING: Rådgiver rehabilitering, Solvik, 50%

INTERN UTLYSNING: 

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Forbundet har ca 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og et bo- og mestringssenter. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Solvik syn- og mestringssenter eies og drives av Norges Blindeforbund, og er lokalisert på Askøy utenfor Bergen. Senteret har et fagmiljø med fagpersoner og likepersoner. Vi tilbyr et moderne kurssenter med gode fasiliteter. Senteret er lokalisert i naturskjønne omgivelser ved Herdlafjorden på Askøy, ca. en halv time fra Bergen.

Solvik syn- og mestringssenter søker etter:

Rådgiver Rehabilitering Solvik syn- og mestringssenter, 50%

Sentrale arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Kvalitetssikre og videreutvikle våre rehabiliteringskurs innenfor fagområdene livsmestring og fysisk aktivitet.
 • Utrede kursdeltageres behov for opplæring innenfor fagområdene livsmestring og fysisk aktivitet.
 • Forestå undervisning og veiledning.
 • Arbeide med individuelle brukersaker, med særlig fokus på psykisk helse og fysisk aktivitet
 • Være en bidragsyter i det rehabiliteringsfaglige arbeidet på senteret.
 • Prosjektarbeid
 • Utarbeide søknader til offentlige instanser
 • Være aktiv i informasjonsarbeid ut mot offentlige instanser og andre relevante samarbeidspartnere for å sikre at alle som har behov for det får tilstrekkelig hjelp og oppfølging.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå
 • Det kreves god kjennskap til rehabiliteringsfeltet og til ulike tjenester i det offentligehjelpeapparatet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning
 • Vi ønsker oss  en engasjert og løsningsorientert medarbeider, med gode kontaktskapende evner, og med høy grad av initiativ og gjennomføringsevne

Vi kan tilby:

 • Meningsfulle og krevende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ: 46-52 (kr 473.700 – kr 509.700 i 100% stilling)
 • Pensjons- og personalforsikring.

For ytterligere opplysninger kan daglig leder Arne Nekkøy, tlf. 412 19 751 kontaktes.

Søknad og CV sendes innen 16. mai på mail til personal@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund v/personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.