Rehabiliteringskoordinator 100%, 6 måneders vikariat, Oslo

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

180 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Til vår rehabiliteringsavdeling i Oslo søker vi etter:

Rehabiliteringskoordinator, 100 %, 6 mnd vikariat fra jan 2018

Sentrale arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Motivere til å delta på rehabiliteringskurs.
 • Administrere og koordinere kurs for personer i yrkesaktiv alder
 • Individuell hjelp og veiledning i brukersaker.
 • Kontakt og samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet.
 • Bidra i synliggjøringen av kurstilbudet innen rehabilitering og habilitering.
 • Være en sentral bidragsyter i vårt likepersonarbeid.

Vi ønsker at søkere har følgende bakgrunn:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring.
 • Være positiv, løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner.
 • Være strukturert og ha god gjennomføringsevne.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ: ltr 36-42 (for tiden kr. 404.000,- - kr 431.000,- i 100% stilling).
 • Gode personalforsikringer.

For ytterligere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med rehabiliteringsleder Hilde Tuhus Sørli på tlf 23 21 50 88.

Søknad og CV sendes innen 20. november på mail til personal@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund v/personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med på et evt. intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.