Rehabiliteringskoordinator, 50%, Trondheim

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt 300 faste ansatte.

180 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Til rehabiliteringsavdelingen i Trondheim søker vi etter:

Rehabiliteringskoordinator 50%

Sentrale arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Motivering til rehabiliteringskurs.
 • Administrere og koordinere kurs.
 • Individuell hjelp og veiledning i brukersaker.
 • Kontakt og samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet.
 • Bidra i synliggjøringen av kurstilbudet innen rehabilitering og habilitering.
 • Være en sentral bidragsyter i vårt likepersonsarbeid.

Vi ønsker at søkere har følgende bakgrunn:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring.
 • Være positiv, løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner.
 • Være strukturert og ha god gjennomføringsevne.
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn i følge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ: ltr 35-41 (for tiden kr. 380.500,- - kr 406.500,- i 100% stilling).
 • Pensjon og personalforsikring.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt rehabiliteringsleder Gry Berg på tlf. 23 21 50 86.

Søknad og CV og sendes innen 29. oktober enten på e-post til personal@blindeforbundet.no eller per post til Norges Blindeforbund v/Personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et evt. intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.