Stilling ledig: ADL-instruktør, 40%, Hurdal (instruktør i dagliglivets gjøremål)

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

180 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Til Hurdal Syn- og mestringssenter søker vi etter:

ADL-instruktør, 40%

Arbeidsoppgaver:

 • ADL-instruktøren skal planlegge, tilrettelegge og arbeide med differensierte kursopplegg i henhold til fagplanen på de respektive kursene    - ADL-instruktøren skal utføre nødvendig instruksjon, veiledning, hjelp, service og opplæring overfor kursdeltakerne på senteret
 • ADL-instruktøren skal bestille nødvendige kjøkkenvarer og tekniske hjelpemidler.
 • ADL-instruktøren skal fylle ut rapporteringsskjema/søknader på hver kursdeltaker etter endt kurs, også eventuelle søknader på punktmaskiner.  ADL instruktøren skal avhjelpe kolleger i avdelingen når krav til effektivitet og kvalitet i undervisningen tilsier dette, og når daglig leder anmoder om dette.
 • ADL-instruktøren er ansvarlig for gode rutiner på hygiene og jevnlig vask på egen avdeling, under og etter hvert kurs.   - ADL-instruktøren er ansvarlig for ryddige og ordnede forhold innen eget arbeidsfelt, herunder oversikt og opprydding av læremidler og utstyr og forsvarlig behandling av papirer og dokumenter.
 • ADL-instruktøren skal også søke prosjektmidler, i samråd med undervisningsleder.

Kompetansekrav:

 • Krav om videregående skole med fagkrets som gir grunnlag for deltakelse i undervisningen. Ønskelig med pedagogisk utdanning/ erfaring. Helsefagarbeidere kan også søke.
 • Vi vektlegger personlig egnethet og ønsker oss en engasjert og løsningsorientert medarbeider som er opptatt av å skape resultater. Foruten god skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil høy grad av gjennomføringsevne, gode samarbeidsevner og kommunikative ferdigheter vektlegges særskilt. 
 • Det er nødvendig med kjennskap til og bruk av data som et verktøy i den daglige kommunikasjon. Stillingen gir gode muligheter for personlig utvikling innenfor fagområdet.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ.
 • Gode pensjon- og personalforsikring

For ytterligere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med daglig leder personal og undervisning Anita Solheim på tlf. 63 98 80 96.

Søknad og CV sendes innen 20. mars på mail til personal@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund v/personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. Attester og vitnemål tas med på et evt. intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.