Stilling ledig: Barne- og ungdomskonsulent, BUA, Oslo

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

Til vår barne- og ungdomsavdeling i Oslo søker vi etter:

Barne- og ungdomskonsulent

Sentrale arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Organisere og koordinere ulike aktiviteter for målgruppen synshemmede, primært barn og ungdom, samt deres pårørende.
 • Organisere, planlegge og ledelse av sommer-, høst- og vinter aktivitetsleirer på henholdsvis Hurdal og Solvik.
 • Oppsøkende virksomhet nasjonalt, for å rekruttere medlemmer, medlemsoppfølging og pleie pr telefon og epost, oppfølging av medlemsregisteret.
 • Oppfølging og samarbeid med relevante fagmiljøer.
 • Være en ressursperson innen aktiviteter for barn og unge.
 • Tilrettelegge for og ledsage synshemmede barn og ungdom.
 • Bidra til videre utvikling og vekst i antall medlemmer og aktiviteter/tilbud.
 • Prosjektoppfølging og rapportering.
 • Økonomiarbeid, kontering, fakturering og oppfølging av økonomirutiner
 • Forefallende kontorarbeid

Vi ønsker at søkere har/er:

 • Relevant utdanning og/eller arbeidserfaring innenfor administrasjon/ledelse, og/eller sosialt arbeid, rehabilitering.
 • Erfaring med og fra frivillig arbeid/organisasjoner.
 • Positiv, løsningsorientert og ha gode samarbeid og kommunikasjonsevner.
 • Strukturert og har god gjennomføringsevne
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Engasjement og fleksibilitet
 • Personlig og faglig trygghet
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med mange flotte kollegaer.
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ: ltr 39 - 45 (for tiden kr. 416.000,- - kr 447.000,- i 100% stilling).
 • Gode pensjons- og personalforsikringer

Reisevirksomhet med overnattinger beregnes til omtrent 5 uker pr år.

For ytterligere opplysninger om stillingen, vennligst ta kontakt med leder for barne- og ungdomsavdelingen Linda Ueland Wildschut på telefon 23 21 50 56.

Søknad og CV sendes innen 15. april på e-mail til personal@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund v/personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med på et evt. intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.