Stilling ledig: Daglig leder fylkeskontoret i Vest-Agder

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

Norges Blindeforbund søker til sitt fylkeskontor i Kristiansand:

Daglig leder fylkeskontoret Vest-Agder

Som daglig leder av fylkeskontoret vil du være Norges Blindeforbunds lokale ansikt utad, og blant arbeidsoppgavene kan nevnes:

  • Daglig drift og ledelse av kontoret i Kristiansand
  • Utstrakt kontakt med medlemmer
  • Planlegging og gjennomføring av lokale arrangementer og aktiviteter
  • Deltakelse i interessepolitisk virksomhet
  • Spre kunnskap om Norges Blindeforbund i lokalmiljøet
  • Inntektsarbeid

Vi søker en utadvendt person med ledererfaring og sosialt engasjement. Du må ha god økonomiforståelse og evne til å prioritere i en travel hverdag. Det er en fordel med organisasjonserfaring. Vi søker en person som synes det er spennende å jobbe med og for synshemmede og det legges stor vekt på personlig egnethet. Det vil være noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med arrangementer.

Vi tilbyr deg en spennende og allsidig jobb i et aktivt forbund:

  • Lønn iflg. Norges Blindeforbunds lønnsregulativ, lønnsstige 46-52 (kr 453.000 – 489.000)
  • Overtidskompensasjon (f.t. kr. 29.769,- pluss 7 ekstra fridager pr. år)
  • Pensjons- og forsikringsordninger ifølge gjeldende regler

For nærmere informasjon, vennligst kontakt seksjonsleder lokalt arbeid Kristin B. Tronrud på  tlf. 23 21 50 31 eller 934 18 690.

Tiltredelse snarest.

Søknad og CV sendes innen 30. april enten på e-post til personal@blindeforbundet.no eller per post til Norges Blindeforbund, personalavdelingen, postboks 5900 Majorstua, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et evt. intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.