Stilling ledig: Daglig leder Hønen gård

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. 180 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Hønen Gård bo- og mestringssenter i Hønefoss er et moderne botilbud for synshemmede i alle aldre. Senteret er universelt utformet. Hønen Gård består av to bygg med til sammen 26 leiligheter, med fellesarealer og stort uteområde.

Vi søker engasjert daglig leder til Hønen Gård bo- og mestringssenter

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Sikre et godt kvalitativt og faglig bo- og aktivitetstilbud for beboerne
 • Inneha budsjett-, resultat og personalansvar
 • Markedsføre Hønen Gård overfor kommuner og andre naturlige målgrupper
 • Inngå avtaler med aktuelle kommuner som kjøper tjenester av Hønen Gård
 • Sørge for god kommunikasjon med beboernes familie eller andre pårørende
 • Utarbeide og gjennomføre utviklingsprosjekter
 • Foreta god forvaltning av bygninger og eiendom
 • Turnusarbeid
 • Sikre lovkrav og utarbeide rutiner
 • Samarbeid internt og eksternt

Vi søker deg som har :

 • 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning
 • Relevant ledererfaring med forståelse for budsjett- og økonomistyring
 • Evne til å lede forbedringsprosesser og skape glød for endring
 • Gode relasjoner til medarbeidere, brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • Gode kommunikative ferdigheter, en positiv tilnærming og er løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn ifølge vårt lønnsregulativ: Lønnstrinn 63 som f.t. utgjør kr 545.000,-. - Overtidskompensasjon f.t. kr 29.769,- pluss 7 ekstra fridager per år.
 • Gode ordninger for pensjon- og personalforsikring.

For nærmere informasjon vennligst kontakt seksjonsleder service Inga Britt Kjellevold Haugen tlf. 23 21 50 80 og nåværende daglig leder Kari Pedersen Gram på tlf. 32 18 13 74.

Søknad og CV sendes innen 6. juni på e-post til: personal@blindeforbundet.no eller per post til: Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.