Stilling ledig: Ergoterapeut, Hurdal

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av svaksynte og blinde. Forbundet har ca 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og et bo- og mestringssenter. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der svaksynte og blinde får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Hurdal syn- og mestringssenter eies og drives av Norges Blindeforbund, og er Norges største rehabiliteringssenter for synshemmede. Senteret har et bredt fagmiljø med fagpersoner og likepersoner. Vi kan tilby et topp moderne kurs og konferansesenter med fantastiske fasiliteter. Senteret er lokalisert i naturskjønne omgivelser ved Hurdalssjøen, ca. en time fra Oslo og 35 min. fra Gardermoen.

Hurdal syn- og mestringssenter søker etter:

Ergoterapeut 100 % stilling

Sentrale arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Kartlegge deltakernes undervisningsbehov innenfor ADL-faget.
 • Undervise voksne og eldre svaksynte og blinde kursdeltakere.
 • Rapportskriving, søknadsfremstilling og evaluering.
 • Videreutvikle fagområdet ADL.
 • Utarbeide prosjektsøknader og prosjektarbeid.
 • Være en ressursperson i det tverrfaglige arbeidet på avdelingen.
 • Utvalgte administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i ergoterapi.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Undervisningserfaring. 
 • Stor arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar for resultater.
 • Samarbeidsevne-, vilje og engasjement.
 • Pålitelig, lojal, utadvendt, løsningsorientert og allsidig.
 • Gode kontaktskapende egenskaper.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi kan tilby:

 • Meningsfulle og krevende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ: Ergoterapeut: Lønnstrinn 43-49 (kr. 456 700 – 491 700)
 • Pensjons- og personalforsikring ifølge gjeldende regler.

For ytterligere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med undervisningsleder Iren H. Fredriksen, 63 98 80 33 (eller iren.fredriksen@blindeforbundet.no) eller seksjonsleder service Hilde Tuhus Sørli, 23 21 50 80.

Søknad og CV sendes innen 9. august 2020på mail til personal@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund v/personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med på et evt. intervju