Stilling ledig: Generalsekretær

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Forbundet har ca 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og et bo- og mestringssenter. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Deltagere og ledsager etter endt tur i ziplinen på Hurdal

Norges Blindeforbund søker etter:

GENERALSEKRETÆR

Generalsekretæren er Norges Blindeforbunds øverste administrative leder med ansvar for den daglige ledelsen av forbundets virksomhet. Stillingen besettes på åremål for seks år, som kan fornyes med en periode om gangen. Tiltredelse 1. januar 2021. Generalsekretæren skal fortrinnsvis være svaksynt eller blind. Stillingen rapporterer direkte til forbundets sentralstyre.

Norges Blindeforbund søker en beslutningsdyktig relasjonsbygger med god økonomiforståelse og erfaring fra ledelse og organisasjonsutvikling.

Arbeidsoppgaver:

Generalsekretæren skal representere Blindeforbundet og bidra til å skape gode relasjoner til bevilgende myndigheter og til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Generalsekretæren skal forvalte organisasjonens samlede ressurser og medvirke til å videreutvikle Norges Blindeforbunds omdømme.

Generalsekretæren skal delta i plan- og budsjettarbeidet, gjennomføre de tiltakene forbundets tillitsvalgte organer beslutter og påse at forbundets virksomhet drives på en rasjonell og hensiktsmessig måte.

Generalsekretæren er ansvarlig for gjennomføring av en god og inkluderende personalpolitikk.

Ønskede ferdigheter:

  • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen.
  • Være motiverende og inkluderende i sin lederstil.
  • God forståelse for samspillet mellom forvaltning og politikk.
  • God økonomiforståelse, med evne til å være analytisk, strukturert og målrettet.
  • Evne til å utnytte organisasjonens ressurser og kunnskap om målstyring innenfor vedtatte rammer.
  • Interesse og kunnskap om samfunnslivet generelt og forhold for funksjonshemmede og deres organisasjoner spesielt.

Ønskede kvalifikasjoner:

Eksamen fra høgskole eller universitet og minst fem års praksis fra lederstilling, fortrinnsvis fra organisasjon av/for funksjonshemmede eller annen frivillig organisasjon. Lang relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Vi kan tilby en travel hverdag med spennende, interessante og krevende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale. Pensjon og personalforsikring. Arbeidssted Oslo.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne as, Gro Møllerstad, tlf. 915 59 752 eller nestleder Kari Wiik, tlf. 996 28 870.

Går inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad. Dersom svaksynte eller blinde søkere får problemer med å registrere seg i systemet, sendes CV og søknad direkte til gro@hodejegerne.no.

Søknadsfrist: 10. mai 2020.