Stilling ledig: Kurs- og aktivitetskoordinator og booking-medarbeider, Hurdal, 100%, 3 måneders vikariat

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Foruten hovedkontoret i Oslo, har vi 19 fylkeslag, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og ett bo- og mestringssenter. Forbundet har i alt ca 300 faste ansatte.

180 000 nordmenn har et så svekket syn at de regnes som synshemmede. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Til Hurdal Syn- og mestringssenter vi ledig et vikariat som:

Kurs- og aktivitetskoordinator og booking-medarbeider, 100%

(3 mnd. vikariat)

Arbeidsoppgaver:

 • Kurs- og aktivitetskoordinator og booking-medarbeider skal behandle og koordinere forespørsler om og sikre effektiv utnyttelse av borom samt kurs og møteromskapasitet, leie av utstyr og aktivitetshus, gamme, hytte med mer.
 • Kurs- og aktivitetskoordinator og booking-medarbeider skal behandle alle forespørsler om opphold fra ulike brukergrupper samt eksterne kurs og konferansegrupper.
 • Kurs- og aktivitetskoordinator og booking-medarbeider er ansvarlig for koordinering av all informasjon mellom enkeltopphold/kursgrupper og kjøkken, resepsjon og nattevaktfunksjonen samt rehabiliteringsavdelingen.
 • Kurs- og aktivitetskoordinator og booking-medarbeider som anvist av daglig leder  personal og undervisning skal ha ansvar for planleggingen og gjennomføringen av alle habiliteringskurs ved senteret.
 • Kurs- og aktivitetskoordinator og booking-medarbeider skal behandle og koordinere forespørsler om og sikre effektiv utnyttelse av borom samt kurs og møteromskapasitet, leie av utstyr og aktivitetshus, gamme, sansesti, hytte med mer.
 • Kurs- og aktivitetskoordinator og booking-medarbeider skal behandle alle forespørsler om opphold fra ulike brukergrupper samt eksterne kurs og konferansegrupper.
 • Kurs- og aktivitetskoordinator og booking-medarbeider er ansvarlig for koordinering av all informasjon mellom enkeltopphold/kursgrupper og kjøkken, resepsjon og reinhold, samt rehabiliteringsavdeling.

Kompetansekrav:

 • Eksamen fra høyskolenivå, eller fagbrev innen booking- og resepsjonsfag. Lang relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Det er nødvendig med kjennskap til og bruk av data som et verktøy i den daglige kommunikasjon.
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ.
 • Personalforsikring

For ytterligere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med daglig leder personal og undervisning Anita Solheim på tlf. 63 98 80 96.

Søknad og CV sendes innen 20. mars på mail til personal@blindeforbundet.no eller pr. post til Norges Blindeforbund v/personalavdelingen, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. Attester og vitnemål tas med på et evt. intervju.

Norges Blindeforbund er en IA-bedrift. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.